HomeProfessioneelZorgverlenersArtsenConventionering

Waarom zich conventioneren?

De conventionering heeft meerdere voordelen, zowel voor de patiënt als voor de arts. Naast een financiële aanmoediging voor de arts biedt ze patiënten toegang tot kwaliteitsvolle zorg tegen een betaalbare prijs.

Toegankelijke zorg

Door je te conventioneren, bied je je patiënten tariefzekerheid en draag je bij tot een toegankelijke en solidaire gezondheidszorg voor iedereen

Sociaal statuut

Als gedeeltelijk of volledig geconventioneerde arts, geniet je een sociaal statuut: 

  • ofwel een jaarlijkse bijdrage als tegemoetkoming in de premies van de contracten voor levensverzekering en/of pensioen en/of invaliditeit; 
  • ofwel een voorbehouden recht op een rust- en/of overlevingspensioen.

Meer info over het sociaal statuut vind je op de site van het Riziv.

Praktijktoelage en telematicapremie

Sinds 2016 is er een geïntegreerde premie ter ondersteuning van de praktijk en het gebruik van eHealth-diensten (nationaal akkoord artsen-ziekenfondsen 2018-2019). 

Lees meer over het akkoord artsen-ziekenfondsen 2018-2019 op de website van het Riziv

Ga ook naar


Download