Wat betekent geconventioneerd zijn?

Om de patiënt te beschermen maken de ziekenfondsen afspraken met zorgverleners over de tarieven. Wie het akkoord aanvaardt, is geconventioneerd.

Geconventioneerd zijn is ervoor kiezen om, samen met de ziekenfondsen, de patiënt te beschermen tegen onaangename financiële verrassingen. Dan ga je als zorgverlener akkoord met de gemaakte afspraken en respecteer je de vastgelegde tarieven.

Zorgverleners zijn niet verplicht om toe te treden tot dit akkoord.  

Drie situaties

 • Geconventioneerde zorgverleners
  Deze zorgverleners aanvaarden het akkoord met de ziekenfondsen. Zij rekenen de officiële tarieven aan en mogen geen ereloonsupplementen vragen.
   
 • Gedeeltelijk geconventioneerde zorgverleners
  Deze zorgverleners aanvaarden het akkoord met de ziekenfondsen, maar rekenen enkel op bepaalde plaatsen of tijdstippen het officiële tarief aan. 
   
 • Niet-geconventioneerde zorgverleners
  Deze zorgverleners aanvaarden het akkoord met de ziekenfondsen niet en bepalen vrij het honorarium. 

Patiënt informeren

Zorgverleners moeten hun patiënten vooraf en uitdrukkelijk informeren over hun conventiestatuut. De bewijslast van deze informatieplicht ligt bij de zorgverlener.

Ook in de applicatie 'Vind een zorgverlener in je buurt' vind je het conventiestatuut.

Bijzondere eisen van de patiënt

In uitzonderlijke gevallen, als je als patiënt bijzondere eisen stelt, mag een geconventioneerde arts toch supplementen aanrekenen. De arts moet je hierover wel vooraf informeren.

Voorbeelden van bijzondere eisen

 • Raadplegingen op jouw vraag na 21 uur of op zaterdagen, zon- en feestdagen, behalve als: 
  • ze kaderen binnen de georganiseerde wachtdienst;
  • de huisarts een toegankelijke raadpleging houdt, ontvangt op afspraak of bezoeken aflegt op deze uren en dagen;
  • je arts je vraagt om je tijdens bovenstaande tijdstippen aan te melden.
    
 • Huisbezoeken op jouw vraag:
  • niet-dringende huisbezoeken buiten de uren of de normale ronde van de arts;
  • huisbezoeken die een ongewoon grote verplaatsing voor de arts met zich meebrengen;
  • huisbezoeken ’s nachts, tijdens het weekend of op een feestdag als de arts geen wachtdienst heeft en als is aangetoond dat de plaatselijke wachtdienst volstaat.
    
 • Ziekenhuisopname in een eenpersoonskamer op jouw vraag.