HomeProfessioneelZorgverlenersArtsen

Geplande zorg in het buitenland

Vooraleer een geplande behandeling in het buitenland start, moet de patiënt een voorafgaandelijke toestemming hebben van de adviserend arts van het ziekenfonds.  

Ook al wordt de zorg in het buitenland verstrekt, de ziekteverzekering zal enkel tegemoetkomen indien de zorg in het Belgische verzekeringspakket is opgenomen. 

Indien de buitenlandse zorg niet is opgenomen in het Belgische verzekeringspakket maar voldoet aan de criteria van het bijzonder solidariteitsfonds, kan een principiële aanvraag buitenland worden ingediend bij het college van artsen-directeurs (Riziv).