HomeProfessioneelZorgverlenersArtsen

Parenterale voeding

Indien sondevoeding niet mogelijk is, bijvoorbeeld bij problemen met de spijsvertering of het absorptievermogen, kunnen alle noodzakelijke nutriënten via een intraveneus infuus toegediend worden.

Totale Parenterale Nutritie (TPN) is een complexe aangelegenheid die niet risicoloos is. Meer nog dan bij enterale voeding is het belangrijk dat de toegediende voeding evenwichtig is samengesteld om alle nutritionele behoeften te dekken. De toediening moet bovendien veilig gebeuren vermits een intraveneuze toegangsweg heel wat invasiever is dan een enterale sonde.

De bereiding van parenterale voeding gebeurt in aseptische omstandigheden in een ziekenhuisapotheek. In het verleden was de bereiding maatwerk: verschillende componenten werden gemengd en in zakken verzameld voor aflevering bij de patiënt thuis. Nu wordt veelal gebruik gemaakt van industrieel voorbereide mengsels (prefab) die minder manipulaties vergen en ook goedkoper zijn.

Een wat afwijkende situatie vormt de parenterale ‘bijvoeding’ die bepaalde patiënten tijdens nierdialyse krijgen. Het vormt in de eerste plaats een bijkomende inbreng van eiwit en calorieën, waarvan de patiënt dus niet geheel afhankelijk is.

Ga ook naar