HomeProfessioneelZorgverleners

Formularium Ouderenzorg

Het Formularium Ouderenzorg is vernieuwd: voortaan vervangt een gebruiksvriendelijke online tool het boek.

De tool, samengesteld door huisartsen en apothekers, richt zich tot huisartsen, apothekers, verpleegkundigen, kinesitherapeuten en andere zorgverleners in de ouderenzorg. 

Het Formularium Ouderenzorg is een leidraad bij het voorschrijven van geneesmiddelen aan oudere patiënten. 

  • Per pathologie wordt een selectie van geneesmiddelen en niet-medicamenteuze therapieën voorgesteld op basis van de best beschikbare evidence. 
  • De tool bevat uitgebreide duiding en achtergrondinformatie, met wetenschappelijke bronvermeldingen. 
  • Fiches van de geselecteerde geneesmiddelen geven een overzicht van de indicaties, de te nemen voorzorgen, de posologie en eventuele ongewenste effecten. 

Het Formularium Ouderenzorg kan ook de communicatie bevorderen tussen alle disciplines die betrokken zijn bij het voorschrijven, afleveren en toedienen van geneesmiddelen. 

Voor indicaties met een niet-medicamenteuze aanpak kan het een stimulans zijn voor overleg met andere actoren zoals ergotherapeuten, kinesitherapeuten en verzorgenden. 

De informatie wordt permanent aangepast op basis van de recentste wetenschappelijke inzichten.

Ga ook naar