HomeProfessioneelZorgverlenersVerpleegkundigen

Bewijsstuk voor patiënten

Sinds 1 oktober 2015 moet je een bewijsstuk uitreiken aan je patiënten ongeacht of je al dan niet geconventioneerd bent. 

Dit bewijsstuk is een bijkomend document. Het vervangt niet het het getuigschrift voor verstrekte hulp. 

Waarom?

De verplichting om een bewijsstuk uit te reiken, vloeit voort uit een Europese richtlijn die de financiële transparantie voor de patiënt wil verhogen. Via het bewijsstuk informeer je de patiënt over de kostprijs van zijn geneeskundige verzorging. 

Dit bewijsstuk opent evenwel geen recht op terugbetaling door de verplichte verzekering.

Hoe?

  • Op papier, uit te reiken aan de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger.
  • Of op een elektronische drager via een e-mailadres of e-Box indien:
    • je patiënt formeel akkoord gaat over deze verzendingswijze;
    • het bewijsstuk opgesteld is in een formaat dat leesbaar is voor je patiënt (Word, Pdf, …).

Wanneer?

Wijze van facturatieWanneer vereist
Contant aan je patiëntAls gelijktijdig terugbetaalbare en niet-terugbetaalbare verstrekkingen worden uitgevoerd
In derde betaler via MyCareNet Altijd, tenzij enkel niet-terugbetaalbare verstrekkingen worden uitgevoerd

Het bewijsstuk bezorg je maandelijks aan je patiënt, uiterlijk 28 dagen na de facturatie.

Download