Refac is het CM-systeem om de facturatie van verpleegkundigen in de derdebetalersregeling te behandelen. 

Het levert onder meer een afrekenbestand (of desgevallend een verwerpingsbestand), dat de afrekening op papier vervangt.

UCP (Uniek ContactPunt)

Iedere verpleegkundige heeft een UCP. Dit is het Uniek ContactPunt voor alle vragen over facturatie en akkoorden

Voor technische vragen blijft de softwareleverancier het eerste aanspreekpunt.

Veelgestelde vragen

Aan de hand van de rubrieken in de rechterkolom vind je, als verpleegkundige, een antwoord op enkele veelgestelde vragen. 

Ga ook naar