Zorgtraject diabetes type 2

Personen met diabetes type 2 kunnen een zorgtraject aangaan. Een zorgtraject is een overeenkomst tussen de patiënt, zijn huisarts en de geneesheerspecialist die bij de behandeling betrokken is. De artsen hebben regelmatig overleg over de behandeling van de patiënt. Dit resulteert in een optimale coördinatie en opvolging van de zorg.

Stel je zorgcontract op

Samen met je huisarts en de behandelende geneesheer-specialist stel je een zorgtrajectcontract op. Je bepaalt zelf of en wanneer je een contract afsluit. Het contract is onbeperkt geldig.

De huisarts bezorgt CM contract

De huisarts bezorgt CM een kopie van het ondertekende contract.  

Adviserende arts van CM informeert

De adviserende arts van CM laat je weten wanneer het zorgtraject ingaat.  Het zorgtraject start op de dag dat het ziekenfonds de kopie ontvangt. Op voorwaarde dat het contract volledig conform de reglementering is opgesteld.  

Voordelen

  • Volledige terugbetaling van consultaties bij de huisarts en de behandelende geneesheerspecialist tijdens het zorgtraject. Enkel het officiële tarief en het remgeld wordt terugbetaald. Als je arts meer aanrekent, betaal je zelf de eventuele meerkost.
  • Naargelang de aandoening ontvang je specifiek materiaal. Of je ontvangt gratis zelfzorgmateriaal als je een behandeling met insuline of injecteerbare incretinemimetica volgt.
  • Terugbetaling van twee sessies per jaar bij een diëtist en twee behandelingen per jaar bij een podoloog. 
  • Volledige terugbetaling van honorarium voor diabeteseducatie door verpleegkundigen, podologen, diëtisten of kinesisten die daarvoor erkend zijn. Meer info vind je hier.
  • Terugbetaling van bepaalde geneesmiddelen. Hier heb je een toelating van de adviserend geneesheer voor nodig.
  • Ben je diabetespatiënt in een zorgtraject? Dan betaal je geen remgeld (eigen aandeel) voor het jaarlijks mondonderzoek en heb je hier ook geen voorschrift voor nodig.