Bij dialyse 's nachts wordt de dialyse aangerekend op de dag dat ze aanvangt. 

Dialyse via hemofiltratie en dialyse via ultrafiltratie worden gelijkgesteld met hemodialyse. 

Maxima en cumulverbod

De honoraria en forfaits zijn vergoedingen per dag of per zitting. Dit betekent dat er per dag slechts één verstrekking voor dialyse kan worden aangerekend. 

Het honorarium voor hemodialyse in het ziekenhuis (470293 470304 470315 470326 470890 of 470901) kan niet gecumuleerd worden met het honorarium voor toezicht op dezelfde dag. 

Facturatie

De bedragen voor de forfaitaire vergoeding en honoraria worden door de ziekenhuizen gefactureerd met hun maandelijkse afrekening aan de verzekeringsinstellingen.