Chronische dialyse

Sinds 1 augustus 2016 is er een overeenkomst met ziekenhuizen die een erkend dialysecentrum hebben. Die overeenkomst regelt de forfaits voor de ziekenhuizen en patiënten en ook de honoraria voor de artsen.

Dialysevormen

De overeenkomst is van toepassing op: 

 • chronische hemodialyse in het ziekenhuis; 
 • chronische hemodialyse thuis;
 • chronische hemodialyse in een collectieve dienst voor autodialyse; 
 • chronische ambulante peritoneale dialyse;
 • pediatrische dialyse.

 

Diagnose

Bij een diagnose van chronische nierinsufficiëntie moet de patiënt onmiddellijk aangemoedigd worden om zich in te schrijven in het zorgtraject voor nierinsufficiëntie.

De arts moet: 

 • de patiënt informeren over de:
 • dialysevormen die in zijn situatie mogelijk zijn; 
 • mogelijkheid van conservatieve/palliatieve behandeling;
 • mogelijkheid van transplantatie;
 • in overleg met de patiënt beslissen wat de meest aangewezen keuze is, rekening houdend met zowel medische als socio-economische indicaties en contra-indicaties.

Patiënten die in aanmerking komen voor transplantatie, worden ingeschreven op de lijst voor transplantatie bij het erkende toewijzingsorganisme van organen van menselijke oorsprong (KB 27-01-2012).

 

Vergoedingen

Forfaits voor de ziekenhuizen 
 • 767594  Hemodialyse in ziekenhuis ambulant
 • 767616  Hemodialyse in ziekenhuis ambulant 's nachts
 • 767631  Hemodialyse kind in ziekenhuis ambulant
 • 767686  Hemodialyse kind in ander ziekenhuis dan waar opgenomen
 • 767723  Hemodialyse kind in ziekenhuis van opname
 • 767664  Hemodialyse in ander ziekenhuis dan waar opgenomen
 • 767701  Hemodialyse in ziekenhuis van opname
 • 767734  Hemodialyse thuis
 • 767756  Autodialyse thuis
 • 767782  Autodialyse in eigen ziekenhuis
 • 767804  Autodialyse in ander ziekenhuis
 • 767815 – 767826  Peritoneale dialyse thuis
 • 767830 – 767841  Peritoneale dialyse kind thuis
 • 767955 – 767966  Self-Care hemodialyse

Actuele tarieven zijn na te kijken op de site van het Riziv

Honoraria voor de artsen
 • 470293 - 470304  Hemodialyse in het ziekenhuis
 • 470330 - 470341  Autodialyse
 • 470352  Thuisdialyse
 • 470315 - 470326  Dialyse ’s nachts in het ziekenhuis
 • 470875  Peritoneale dialyse
 • 470890 - 470901  Kind: hemodialyse in het ziekenhuis
 • 470912  Kind: peritoneale dialyse
 • 470934 - 470945  Self-Care hemodialyse

Actuele tarieven zijn na te kijken op de site van het Riziv

Forfaitaire vergoeding voor de patiënt

Voor de dialyse mogen aan de patiënt geen kosten worden aangerekend, tenzij voor de beschadiging van de uitrusting door nalatigheid. 

Bij thuisdialyse ontvangt de patiënt van het ziekenhuis een forfaitaire vergoeding voor het verhoogde verbruik van water, elektriciteit en telefoon. Tarieven op 1 januari 2023:

 • 7,52 euro/hemodialyse
 • 0,68 euro/dag peritoneale dialyse

Het ziekenhuis doet dit via een ingecalculeerde afdracht van zijn forfaitaire vergoeding voor de dialyse. De patiënt krijgt een patiëntenfactuur waarop de bedragen in negatief vermeld zijn in de kolom ‘Supplement’.

 

Aanrekening

Bij dialyse 's nachts wordt de dialyse aangerekend op de dag dat ze aanvangt. 

Dialyse via hemofiltratie en dialyse via ultrafiltratie worden gelijkgesteld met hemodialyse. 

De honoraria en forfaits zijn vergoedingen per dag of per zitting. Dit betekent dat er per dag slechts één verstrekking voor dialyse kan worden aangerekend. 

Het honorarium voor hemodialyse in het ziekenhuis (470293 470304 470315 470326 470890 of 470901) kan niet gecumuleerd worden met het honorarium voor toezicht op dezelfde dag. 

De bedragen voor de forfaitaire vergoeding en honoraria worden door de ziekenhuizen gefactureerd met hun maandelijkse afrekening aan de verzekeringsinstellingen.