Pas op voor phishing. CM stuurt je nooit een e-mail met de vraag om je persoonlijke gegevens aan te passen. Hoe herken je een valse e-mail?

Zorgtrajecten

Een zorgtraject is een samenwerkingscontract tussen de patiënt, de huisarts en de specialist. Hiermee engageert elkeen zich voor de optimale opvolging van een chronische ziekte.

Het zorgtraject is een stimulans om de samenwerking tussen de huisarts, de specialist en andere zorgverleners (bv. diëtisten, verpleegkundigen, podologen) te bevorderen met het oog op een globale opvolging en behandeling van de ziekte.

De huisarts coördineert de verschillende acties om deze doelstelling te bereiken en speelt dus een centrale rol in de opvang, behandeling en opvolging van de patiënt. 

De prestaties van deze zorgverleners worden in het kader van het zorgtraject terugbetaald. Ook voor de patiënt zijn er specifieke terugbetalingen

Verloop zorgtraject

Onderteken het contract

Het zorgtraject komt tot stand zodra de patiënt, de huisarts en de geneesheer-specialist het zorgtraject-contract hebben ondertekend

Stuur kopie naar CM

Stuur per post een kopie van het door de artsen en patiënt ondertekende contract naar de adviserend arts van CM. In de toekomst zul je het contract elektronisch kunnen opsturen. 

Start van het contract

Het zorgtraject start op de datum dat CM deze kopie ontvangt en de adviserend arts het contract registreert. Het oorspronkelijke contract wordt bewaard in het globaal medisch dossier

Bevestiging door de adviserend arts

De adviserend arts verwittigt de patiënt en de betrokken artsen dat het zorgtraject van start gaat.

Huisarts ontvangt forfait

Forfait van 80 euro voor elk afgesloten zorgtraject als verloning voor je coördinerende rol (opvang, behandeling, opvolging). 

Terugbetaling aan patiënt

Binnen het zorgtraject zijn er voor de patiënt specifieke terugbetalingen. De patiënt ontvangt de terugbetaling van honoraria en specifiek materiaal (bloeddrukmeter, glucometer, strookjes).