HomeProfessioneelZorgverlenersZiekenhuizenChronische dialyse

Financiële impact voor de patiënt

Voor de dialyse mogen aan de patiënt geen kosten worden aangerekend, tenzij voor de beschadiging van de uitrusting door nalatigheid. 

Bij thuisdialyse ontvangt de patiënt van het ziekenhuis een forfaitaire vergoeding voor het verhoogde verbruik van water, elektriciteit en telefoon:

  • 6,44 euro/hemodialyse
  • 4,08 euro/week peritoneale dialyse

Het ziekenhuis doet dit via een ingecalculeerde afdracht van zijn forfaitaire vergoeding voor de dialyse. De patiënt krijgt een patiëntenfactuur waarop de bedragen in negatief vermeld zijn in de kolom ‘Supplement’.