HomeProfessioneelZorgverlenersZiekenhuizenChronische dialyse

Kosten gedekt door de honoraria en forfaits

Voor hemodialyse in ziekenhuis en autodialyse in collectief centrum

 • Kosten voor gebouwen, lokalen en de vaste uitrusting ervan.
 • Kosten voor het gebruik en onderhoud van de gebouwen (meubilair, elektriciteit, verwarming, water, reiniging, …).
 • Kosten van het medisch en paramedisch personeel.
 • Medische uitrusting en toebehoren, inclusief medisch reservemateriaal.
 • Noodzakelijke verbruiksgoederen voor dialyse (inclusief filters), spoelvloeistoffen, geneesmiddelen en toebehoren, producten voor de aansluiting en afkoppeling van het toestel.
 • Kosten voor informatica en administratie.
 • Kosten voor afvalverwerking.
 • Maaltijd voor de patiënt en bedlinnen. 

Voor hemodialyse thuis en peritoneale dialyse

 • Afschrijving van kosten voor:
  • noodzakelijke aanpassingswerken binnenshuis (water- en elektriciteitsleiding, telefoon, ...);
  • de installatie, het onderhoud, de herstelling en de aanpassing van het toestel aan de evolutie van de techniek van de dialyse-eenheid.
 • Bij verpleegkundige assistentie: de vergoeding voor de verplaatsing van de thuisverpleegkundige en de verpleegkundige assistentie aan huis. 
 • Bij peritoneale dialyse thuis met continue uitwisseling van dialysaat via pompsysteem: de kostprijs van het dialysaat en het gebruik van de pomp. 
 • Kosten wegens de thuisdialyse: verhoogd verbruik van water, elektriciteit en telefoon.