Invuldocumenten terugbetalingen CM-diensten en -voordelen

CM wil zich maximaal inspannen om de terugbetaling te regelen zonder tussenkomst van de patiënt.

Zorgverleners

Dit betekent minder administratie voor de patiënt en het verlaagt de financiële drempel om een programma te volgen. 
In deze rubriek vind je, als zorgverlener, de documenten om een CM-terugbetaling voor je patiënt(en) aan te vragen. 

Groepsbegeleiding eetstoornissen en obesitas

 • Download het: 
  • startdocument (in te vullen bij de start van het groepsprogramma)
  • einddocument (in te vullen na het einde van het groepsprogramma)
 • Vul alle velden correct in met de gegevens van de deelnemers die een groepsbegeleiding voor eetstoornissen of obesitas starten of beëindigen. In de rubriek 'Kostprijs' vermeld je de kostprijs voor betrokkene, verminderd met de kostprijs van verstrekkingen waarvoor de ziekteverzekering tegemoetkomt.
 • Bezorg het startdocument na de start van het programma aan [email protected] indien de patiënt dan al een bedrag moet betalen. 
 • Bezorg het einddocument op het einde van het programma aan [email protected].  
 • Op basis van de documenten schrijft CM de tegemoetkoming over op de rekening van de deelnemer indien:
  • het programma volbracht is;
  • de deelnemer CM-lid is bij het beëindigen van het programma;
  • de deelnemer in orde is met de CM-ledenbijdrage.
 • Info voor CM-leden over het voordeel 'Groepsbegeleiding bij obesitas en eetstoornissen'.

Slaaptherapie

 • Download het invuldocument, in te vullen na het einde van het groepsprogramma.
 • Vul alle velden correct in met de gegevens van de deelnemers die een CGTI-slaaptraining beëindigen. In de rubriek 'kostprijs' vermeld je de kostprijs voor betrokkene, verminderd met de kostprijs van verstrekkingen waarvoor de ziekteverzekering tegemoetkomt.
 • Bezorg het document op het einde van het programma aan [email protected]
 • Op basis van dit document schrijft CM de tegemoetkoming over op de rekening van de deelnemer indien:
  • het programma volbracht is;
  • de deelnemer CM-lid is bij het beëindigen van het programma;
  • de deelnemer in orde is met de CM-ledenbijdrage.
 • Info voor CM-leden over het voordeel 'Slaaptherapie'.