Voeding

Glutenvrije en bijzondere voeding, groepsbegeleiding bij obesitas en eetstoornissen of voedings- en dieetadvies. Als het over voeding gaat, kun je bij CM om verschillende redenen een terugbetaling krijgen.

Glutenvrije en bijzondere voeding

Sommige patiënten hebben recht op 38 euro per maand als terugbetaling in de kosten voor glutenvrije of bijzondere voeding.

Wat moet je doen?

Bij akkoord van de adviserend arts ontvang je de terugbetaling automatisch.

Groepsbegeleiding bij obesitas en eetstoornissen

Voor groepsbegeleiding bij obesitas (overgewicht) of eetstoornissen (boulimia, anorexia, binge-eating, pica, ruminatiestoornis …) krijg je een eenmalige terugbetaling van de helft van de kostprijs, met een maximum van 250 euro. CM-leden met verhoogde tegemoetkoming ontvangen een eenmalige terugbetaling van 75 procent van de kostprijs, met een maximum van 300 euro.

De terugbetaling wordt gesplitst in twee delen

 • het eerste deel ontvang je na de start
 • het tweede na beëindiging van de begeleiding.

Belangrijk: dit CM-voordeel staat los van het remgeld.

Wat moet je doen?

Je hoeft zelf niets te doen. Je gegevens worden rechtstreeks uitgewisseld tussen het centrum of het ziekenhuis en CM. De terugbetaling wordt automatisch op je rekening overgeschreven.

Voedings- en dieetadvies

CM betaalt jaarlijks 40 euro terug voor voedings- en dieetadvies door een Riziv-erkende diëtist onder de vorm van consultaties en/of onlinecursussen.

Belangrijk: er bestaan geen wettelijke tarieven voor consultaties bij een diëtist, behalve voor sommige diabetici of personen die een zorgtraject volgen. Spreek daarom vooraf goed met je diëtist af hoeveel deze aanrekent.

 • Terugbetaling van maximum 10 euro per consultatie, met een maximum van 40 euro per kalenderjaar.
 • Dit kunnen zowel fysieke als digitale consultaties zijn, individueel of in groep, of een combinatie van deze vormen.

 • Terugbetaling van maximum 40 euro per kalenderjaar.
 • Geldt voor online cursussen met als hoofddoel het geven van voedings- en dieetadvies.

Wat moet je doen?

 • Download het aanvraagformulier en laat het invullen door een Riziv-erkende diëtist.
 • Bezorg het ingevulde formulier (met gele klever) via de Mijn CM-app of een CM-brievenbus.
 • De terugbetaling wordt overgeschreven op je rekening.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Je bent CM-lid.
 • Een Riziv-erkende diëtist geeft het voedings- en dieetadvies.
 • Per dag is slechts één consultatie vergoedbaar.
 • De terugbetaling is beperkt tot het werkelijk betaalde honorarium per consultatie.
 • De terugbetaling wordt enkel toegekend aan CM-leden die minimum vier consultaties per traject hebben gevolgd vanaf 1 januari 2023. 
 • Een consultatie voedings- en dieetadvies, binnen de twee jaar na de vorige consultatie, geldt als voortzetting van het vorige begeleidingstraject.

 • Je bent CM-lid.
 • De terugbetaling is beperkt tot het werkelijk betaalde deelnamegeld per cursus.
 • De online cursus bevat minstens vier modules waarvan minimum één persoonlijk contact met de diëtist of minimum twee groepscontacten met ruimte om persoonlijke vragen te stellen.
 • De cursus is aangekocht op of na 1 januari 2023.

Belangrijk: de terugbetaling geldt niet voor consultaties:

 • die terugbetaald worden door de verplichte ziekteverzekering;
 • die plaatsvinden tijdens een ziekenhuisopname;
 • waarbij de deelnemer niet aanwezig is of niet online in contact staat met de diëtist.