Pas op voor phishing. CM stuurt je nooit een e-mail met de vraag om je persoonlijke gegevens aan te passen. Hoe herken je een valse e-mail?

Patiëntengegevens delen

Als arts weet je hoe belangrijk het is om - in het kader van de continuïteit van de zorgverlening - gezondheidsgegevens van patiënten uit te wisselen.

Om de patiëntengegevens te delen, moet:

 • de patiënt eerst zijn geïnformeerde toestemming geven; 
 • je je registreren bij een hub dat instaat voor een vlotte en veilige uitwisseling van gezondheidsgegevens.

Hubs en metahub

Dankzij de hubs en de metahub heb je in realtime en op veilige wijze toegang tot medische documenten van je patiënt, waardoor je een algemeen beeld hebt van zijn gezondheid. De beschikbare gegevens zijn afkomstig van zorginstellingen verspreid over heel België.

Hubs

Een hub is een regionaal uitwisselingsnetwerk

Momenteel zijn er in België vier hubs, waar huisartsen en specialisten onderling en op een beveiligde wijze gezondheidsgegevens elektronisch kunnen delen. En dit zowel in een ziekenhuis als in een privépraktijk. 

Welke functies zijn beschikbaar in de hubs?

Het aantal beschikbare functies voor patiënten en artsen verschilt per hub. 

  In elke hub kan de patiënt zijn:

  • geïnformeerde toestemming registreren of verwijderen;
  • therapeutische relaties beheren (bv. bepaalde zorgverleners of apothekers uitsluiten van inzage). 

  Sommige hubs hebben een extra functie waardoor de patiënt kan opvragen wie zijn gegevens heeft ingezien.

  Alleen artsen die een therapeutische relatie hebben met de patiënt krijgen toegang tot diens gezondheidsinformatie, op voorwaarde dat de patiënt zijn geïnformeerde toestemming gaf.

  Ook op elektronische aanvragen van patiëntengegevens is de wet 'Bescherming van persoonsgegevens' van toepassing. Bij een klacht kan worden opgevraagd welke informatie door welke arts werd geraadpleegd. Dit betekent ook dat behandelende artsen die tevens verzekeringsartsen zijn, enkel patiëntengegevens mogen opvragen die relevant zijn voor de behandeling en de therapeutische relatie die zij met hun patiënt hebben.

  Medische documenten van ziekenhuizen, laboratoria en zorginstellingen worden bewaard waar ze gecreëerd zijn. Ze zijn 24 uur op 24 beschikbaar voor de intra- en extramurale artsen. Alleen de verwijzingen naar deze documenten zijn gecentraliseerd. 

  Om een hub te gebruiken, moet je je eerst registreren via zijn portaalsite

  Vervolgens kun je:  

  • de geïnformeerde toestemming van een patiënt registreren;
  • een therapeutische relatie aangeven met een patiënt die reeds is ingeschreven;
  • de lijst met medische referentiedocumenten van een patiënt raadplegen (bv. zorgtrajecten);
  • medische documenten raadplegen, eventueel met bijlagen of afbeeldingen;
  • een Sumehr opladen;
  • de toegangsrechten van je documenten moduleren, volgens de beschikbare functionaliteiten van het platform;
  • in sommige hubs de geschiedenis van de toegang tot een dossier of document raadplegen.

  Metahub

  Het federale platform eHealth wordt gebruikt als metahub. 

  • Het verbindt alle netwerken zodat zorgverleners de beschikbare documenten over een patiënt kunnen raadplegen, ongeacht waar ze opgeslagen zijn. Hierdoor hoef je als arts slechts één hub te raadplegen om de informatie uit alle hubs te ontvangen.
  • Het beheert de beveiliging via een login met je eID-kaart.

  Waarom zich registreren bij een hub?

  Elektronisch werken is slechts mogelijk als via een hub of metahub wordt gewerkt. 

  De registratie bij een hub biedt heel wat voordelen:

  • De registratie is gratis en geeft - via de metahub - toegang tot info uit de andere hubs.
  • Je krijgt, 24 uur op 24, een algemeen beeld van de gezondheid van je patiënten.
   • Dit bevordert de kwaliteit van de zorg omdat je de medische voorgeschiedenis van je patiënt kent. Je voorkomt nutteloze of dubbele onderzoeken en dat je geneesmiddelen voorschrijft die de patiënt niet mag nemen. 
   • Dit zorgt ook voor een betere samenwerking en communicatie tussen alle zorgverleners die instaan voor de verzorging.
  • De hubs en metahub zijn volledig geïntegreerd in je patiëntensoftware. Je moet slechts één programma gebruiken, dus meer tijdwinst en efficiëntie.

  Hoe gegevens opvragen via een hub?

  Alleen artsen met een therapeutische relatie met de patiënt hebben toegang tot de documenten die op een hub worden gedeeld. 

  Je kunt toegang krijgen via je patiëntensoftware of het platform van de hub of metahub.

   Eerst moet je eenmalig een overeenkomst tekenen met het CoZo-platform over het gratis gebruik ervan.

   Vervolgens kun je gegevens opvragen via het webportaal of in de toekomst vanuit het eigen softwarepakket.

   Eerst moet je je registreren bij VZN

   Daarna kun je inloggen in de interactieve viewer om documenten op te vragen uit alle hubs en diagnostische beelden uit het Leuvense samenwerkingsverband.

   Vitalink is een platform, geen computerprogramma. 

   Je hebt toegang via je vertrouwde software, waarin Vitalink geïntegreerd wordt. Je kunt Vitalink dus enkel gebruiken als je software aangepast is. Momenteel is dit slechts voor een beperkt aantal softwarepakketten voor zorgverleners het geval. Daar komt de komende maanden verandering in. De koepelorganisaties hebben immers afspraken gemaakt met hun softwareleveranciers over de aanpassing van de software. 

   • Staat je softwareprogramma niet in het overzicht van gehomologeerde software, neem dan contact op met je softwareontwikkelaar. 
   • Heb je nog geen digitaal eHealth-certificaat om je als erkend zorgverlener te identificeren? Vraag er dan een aan op het eHealth-platform. Je softwareleverancier kan je hierbij helpen. Ook éénlijn.be kan je ondersteunen, zowel bij de installatie van het certificaat als bij het elektronisch werken (via opleidingen). 

   Sumehr

   Sumehr, ook samenvattend gezondheidsdossier genoemd, staat voor SUMmarized Electronic Health Record. 

   Een sumehr geeft een actueel gezondheidsbeeld van de patiënt en kan door elke arts worden aangemaakt. Vaak is het evenwel de GMD-houdende huisarts die dit doet voor zijn patiënt. Elke patiënt kan zijn arts vragen om een sumehr op te stellen en samen de inhoud te bepalen. 

   Wat is het?

   Een sumehr: 

   • is geen volledig gezondheidsdossier, maar bevat de belangrijkste gegevens die nuttig zijn voor de medische opvolging;
   • evolueert mee met de medische geschiedenis van de patiënt;
   • is een verbindingsdocument tussen de elektronische medische dossiers (EMD) van huisartsen en specialisten: zij kunnen een sumehr volledig of deels raadplegen volgens de vastgestelde toegangsregels en op voorwaarde dat ze een formele therapeutische relatie hebben met de patiënt. 

   De meeste softwarepakketten integreerden reeds de functionaliteit om een sumehr op te maken, in te kijken en te wijzigen. De lay-out kan wel verschillen per pakket. 

   De gehomologeerde medische softwareprogramma's kunnen op een gestandaardiseerde manier elektronische fiches met sumehr-gegevens produceren (exporteren) of integreren (importeren). 

   Met vragen over je softwarepakket, neem je het best contact op met je softwareleverancier.

   Sumehr-premie

   Als huisarts kun je een Sumehr-premie krijgen indien je

   • een erkende huisarts bent; 
   • voor het premiejaar een Sumehr maakt voor een bepaald aantal verschillende patiënten. 

   Dit is een forfaitair bedrag. Het bedrag hangt af van het effectieve gebruik van de e-tools. Meer informatie vind je op de website van het Riziv.