Elektronisch patiëntendossier

Dankzij een elektronisch patiëntendossier kunnen je zorgverleners je dossier raadplegen.

Maar naast het dossier raadplegen, kunnen je zorgverleners de medische gegevens in je patiëntendossier ook met elkaar delen. Als patiënt moet je hiervoor eerst je toestemming geven. 

Waar kan je jouw gezondheidsdossier raadplegen? 

Het overkoepelend medisch portaal is Mijn gezondheid. Deze website haalt zijn informatie uit andere online platformen: 

Wat vind je in je gezondheidsdossier?

 • Samenvatting van je elektronisch medisch dossier (Sumehr): hierin staan minimale gegevens (contactpersoon in noodsituaties, risicofactoren, medische voorgeschiedenis, je medicatie en vaccinaties) om snel de juiste zorg te krijgen. Deze info wordt enkel gedeeld tussen artsen.
   
 • Je preventieve bevolkingsonderzoeken naar kanker: de uitnodiging, data en het resultaat van de onderzoeken naar dikkedarmkanker, baarmoederhalskanker en borstkanker. 
   
 • Je ziekenhuisdossier: van tijdens een hospitalisatie of ambulante behandeling.
   
 • Je medicatieschema: raadpleeg er welke geneesmiddelen je krijgt en hoelang, wanneer en in welke dosis je ze moet innemen. Enkel artsen, apothekers en verpleegkundigen kunnen je medicatieschema bekijken en wijzigen.
   
 • Farmaceutisch dossier: Elke apotheker bij wie je een geneesmiddel haalt slaat dit elektronisch op in je dossier, tenzij je vraagt om dit niet te doen.  Het gaat dan over geneesmiddelen met en zonder voorschrift, andere producten (bv. voedingssupplementen), chronische ziekten en allergieën/intoleranties. Sommigen gebruiken het Globaal Farmaceutisch Dossier (GFD) en delen het overzicht van jouw medicatie met andere apothekers. Zo kan ook de apotheker van wacht of de apotheker op vakantie (in België) je optimaal adviseren. Dit kan enkel als je vooraf toestemming gaf. De gegevens worden veilig bewaard in een centrale databank die enkel voor apothekers toegankelijk is. 
   
 • Vaccinatiegegevens: info over je vaccinaties toegediend door CLB-artsen, Kind & Gezin en vaccins geregistreerd in Vaccinnet. Gratis vaccinaties van voor 2014 vind je er niet altijd terug. Enkel zorgverleners kunnen dit raadplegen.
  • Gegevens van je kinderen ouder dan 6 jaar bekijken? Dat kan met hun kids-ID of eID. Gegevens van jongere kinderen kan je opvragen bij je huisarts of Kind & Gezin.
  • Je moet geen vaccinatieboekjes of -kaarten bijhouden.

Beheer zelf je elektronisch dossier

Zorgverleners die jou behandelen, kunnen je gezondheidsgegevens raadplegen en delen via een beveiligd elektronisch systeem, maar enkel als je hiervoor toestemming hebt gegeven. 

Zo kunnen ze je sneller en beter behandelen omdat ze je medische voorgeschiedenis kennen en voorkomen dat je onnodige onderzoeken ondergaat.

Toestemming geven

 • Registreer zelf je toestemming via Mijn gezondheid of via MyHealthViewer. Het aanmelden doe je met je elektronische identiteitskaart en de bijhorende pincode.   
 • Of vraag aan de CM-consulent, je huisarts, verpleegkundige, apotheker of in het ziekenhuis om je toestemming te registreren. Zij doen dit met je rijksregisternummer of je elektronische identiteitskaart.  
 • Je geeft toestemming voor: Vitalink, je ziekenhuisdossier en het gedeeld farmaceutisch dossier.

Toegangsrechten beheren

Je kan:

 • je toestemming intrekken om je gezondheidsgegevens uit te wisselen;
 • zorgverleners toegang geven/weigeren tot je gezondheidsgegevens;
 • eerder toegevoegde zorgverleners verwijderen;
 • opvragen welke zorgverleners je gegevens hebben geraadpleegd.

Werkt je huisarts die je Globaal medisch dossier (GMD) beheert in een groepspraktijk? Dan hebben de andere huisartsen van de praktijk automatisch toegang tot je gegevens. Zo kunnen zij je zorg verzekeren als je huisarts niet beschikbaar is. 

Veelgestelde vragen

Surf naar de website van de overheid. Je vindt er een oplossing voor de meest voorkomende problemen en een formulier om contact op te nemen met de servicedesk. 

Als je sociale rechten hebt, kan je een Belgische burger een mandaat geven om alle eHealth-zaken voor jou te regelen. Die persoon kan een mandaat aanmaken op deze overheidssite. De burger logt in met zijn eigen eID en kiest op het eerste scherm voor 'mandaten in eigen naam'.

Meld het probleem via het contactformulier van Mijn gezondheid.

Als ouder kan je de toestemming voor je kinderen registreren op Mijn gezondheid. Bij co-ouderschap kunnen beide ouders de toestemming voor het kind registeren of intrekken, of de therapeutische relaties beheren. 

Technische problemen geef je door via het contactformulier op MyHealthViewer