Pas op voor phishing. CM stuurt je nooit een e-mail met de vraag om je persoonlijke gegevens aan te passen. Hoe herken je een valse e-mail?

Stomamateriaal

Stomamateriaal wordt sinds 2021 op een andere manier vergoed: meer keuzevrijheid en beter aangepast aan de noden en voorkeuren van de patiënt.

Sinds 1 april 2021 is er veel veranderd. Hier vind je onder andere informatie over het voorschrift (bijlage 93), de geldigheid van kennisgevingen, de virtuele portefeuille, de facturatie van stomamateriaal en het stomakaftje.

Voorschrift (bijlage 93)

Elke arts (of arts in opleiding) kan het voorschrift opmaken om de virtuele portefeuille van de patiënt te openen. Dit voorschrift (bijlage 93) is nodig bij een eerste aflevering van stomamateriaal, en bij elke verlenging of nieuwe ingreep.

Je maakt een nieuw voorschrift op bij een: 

 • nieuwe stoma;
 • operatie aan een bestaande stoma;
 • veranderde situatie (convex, concaaf of uitzonderlijke situatie);
 • hernieuwing voor convex, concaaf of uitzonderlijke situatie, nadat het vorige voorschrift is vervallen;

Opgelet

 • Bij een convex of concaaf systeem kan het gebruik ervan telkens voor maximaal één jaar voorgeschreven worden. 
 • Bij een uitzonderlijke situatie is het eerste voorschrift maximaal zes maanden geldig, bij een verlenging ervan is dit maximaal twee jaar.
 • Sinds 1 november 2023 is het voorschrift bij de eerste aanvraag maximaal twee maanden geldig, bij een verlenging is dit maximaal zes maanden.

Kennisgeving

Hoe verkrijg je een kennisgeving?

Bij een eerste verzekeringstegemoetkoming stuur je binnen de 40 dagen een kennisgeving naar CM die bestaat uit:

 • het voorschrift (bijlage 93);
 • een getuigschrift van eerste aflevering (bijlage13Ter);
 • je facturatie van de desbetreffende maand.

Bij elke situatie waarbij een nieuw voorschrift vereist is, bezorg je deze opnieuw als kennisgeving aan CM, binnen dezelfde termijn van 40 dagen na afleveringsdatum. 

De door CM aanvaarde kennisgeving bepaalt de startdatum van de virtuele portefeuille en de startdatum van de trimesters

Hoelang is een kennisgeving geldig?

De startdatum van de virtuele portefeuille en van de trimesters wordt bepaald door de aanvaarde kennisgeving. Hoelang deze geldig is, hangt van het materiaal af. 

 • Eenmaal de kennisgeving aanvaard is, is deze onbeperkt geldig.
 • Uitzondering: bij een heringreep wordt de eerste kennisgeving stopgezet op het einde van het trimester.

 • Prestaties kunnen aangerekend worden vanaf de 1ste maand van de kennisgeving.
 • De kennisgeving is maximaal twaalf maanden geldig. Het voorschrift moet dus jaarlijks hernieuwd worden (gekoppeld aan de juiste aflevering).

 • Dit kan ten vroegste vier maanden na de start van de eerste kennisgeving aangevraagd worden.
 • De uitzonderlijke situatie is maximaal zes maanden geldig.
 • Eventuele hernieuwingen zijn maximaal twee jaar geldig.

 • Eenmaal de kennisgeving aanvaard is, is deze onbeperkt geldig.

Hoe bepaal je de trimesters?  

Maand 1ste aflevering basisstomaTrimesters
1, 4, 7 of 101-2-3 / 4-5-6 / 7-8-9 / 10-11-12
2, 5, 8 of 112-3-4 / 5-6-7 / 8-9-10 / 11-12-1
3, 6, 9 of 123-4-5 / 6-7-8 / 9-10-11 / 12-1-2

Virtuele portefeuille

Dit is het budget waarmee de patiënt specifiek materiaal kan verkrijgen. Deze virtuele portefeuille wordt elke drie maanden bijgevuld, maar je hoeft niet elke trimester een nieuw voorschrift af te leveren.

Er zijn twee fasen.

 • Leerfase: de eerste drie maanden vanaf de 1ste aflevering bij de patiënt (ambulant) na elke operatieve ingreep aan een stoma en/of fistel. 
  In deze periode is het budget iets hoger. Zo kan de patiënt ontdekken wat deze het liefst gebruikt, en wordt er rekening gehouden met ongelukjes die zich kunnen voordoen bij het aanleren van het gebruik.
 • Opvolgfase: de stabiele periode vanaf de 4de maand.

Bij volgende situaties kan de portefeuille worden aangepast met een nieuw voorschrift:

 • de patiënt heeft een convex of concaaf systeem nodig;
 • er is sprake van een uitzonderlijke toestand (bijvoorbeeld een toename in volume van de uitscheiding);
 • de patiënt heeft irrigatie nodig. (De eerste 6 maanden gebeuren met manuele irrigatie, waarna een irrigatiepomp kan worden aangevraagd.)

Materiaal bestellen, afleveren en factureren

In samenspraak met de patiënt bestel je het materiaal. We vergoeden het als het voorkomt op de lijst van vergoede producten.

De lijsten kan je raadplegen via de zoekmodule CT MEDDEV.

 • De producten in deze zoekmodule hebben een nieuwe identificatiecode die je moet gebruiken sinds 1 augustus 2023.
 • Opgelet: deze zoekmodule zorgt ook voor een wijziging van de identificatiecodes van stoma- en incontinentiemateriaal. Gebruik de nieuwe codes op alle afleverattesten van afleveringen na 31 juli 2023.

Je mag per aflevering maximum materiaal voor drie maanden afleveren. Tijdens de eerste drie maanden (de 'leerfase') moeten er minstens twee face-to-facecontacten zijn tussen patiënt en bandagist.

Stuur je facturatie maandelijks per post naar CM, naar 'Team Zorgverleners - Derde betalende', binnen de 40 dagen na de afleveringsdatum. Zowel bij een eerste terugbetaling als bij een nieuw voorschrift bezorg je:

 • de verzamelstaat;
 • het medisch voorschrift (bijlage 93); 
 • het getuigschrift van aflevering van de desbetreffende maand (bijlage 13ter).

Opgelet: de derdebetalersregeling is verplicht voor stomamateriaal.

Stomakaftje 

Dit is hét communicatiemiddel tussen alle zorgverleners en eigendom van de patiënt.   

In het stomakaftje zet je:

 • notities van alle contacten die je met de patiënt hebt;
 • notities van alle afleveringen van stomamateriaal (inclusief kopieën van de getuigschriften);
 • kopieën van de voorschriften.

Ook andere zorgverleners maken hierin notities over de behandeling van de patiënt (bv. over aspecten van de behandeling, het materiaal ...). Zo bevorderen we de informatie-uitwisseling tussen alle betrokken zorgverleners.

Het stomakaftje zorgt ervoor dat de situatie van de patiënt altijd correct wordt opgevolgd en verzekert dat de zorg voldoet aan hun noden.

Nuttige links naar de Riziv-site