Contactpunt dementie: een maatschappelijk werker getuigt

Ann Janssens*, maatschappelijk werkster, vertelt over haar ervaring na een melding om contact op te nemen met iemand met (vermoeden van) dementie.

Zorgverleners

Ann Janssens* is maatschappelijk werker van de dienst Maatschappelijk Werk. Zij ontving via het contactpunt dementie een aanmelding om contact op te nemen met een persoon met (vermoeden van) dementie. We vroegen haar ervaringen.

Hoe krijg je zo’n aanmelding? 

Ann Janssens: 'Zodra het contactpunt een aanmelding ontvangt, krijg ik een aanmeldingsfiche. Daarop staan de belangrijkste gegevens die ik nodig heb om contact op te nemen met de persoon in kwestie of de familie. In het geval van meneer Peeters gebeurde de melding door zijn huisarts. Die had laten noteren dat hij graag vooraf gecontacteerd werd. Dus nam ik eerst contact met hem op.' 

'De huisarts legde uit dat hij zich zorgen maakte over de thuiszorgsituatie van meneer Peeters en de draagkracht van zijn dochter Carine. Hij wou haar laten kennismaken met de mogelijkheden binnen de thuiszorg en de alternatieven wanneer thuiszorg niet meer lukt. Zij had de arts namelijk zelf al een tijd geleden laten weten dat de zorg voor haar vader zwaar werd. Maar ze nam daar zelf geen verdere stappen in. Op basis van deze informatie kon ik de verdere stappen en verwachtingen op elkaar afstemmen.' 

Wat gebeurde er nadien? 

'Ik contacteerde Carine, legde uit wie ik was en waarom ik belde, en vroeg of ze interesse had om een afspraak te maken. Daar ging ze graag op in. Tijdens het eerste gesprek gaf ik uitleg over de dienst Maatschappelijk Werk en vroeg haar hoe ze de situatie van haar vader aanvoelde. '

'Het werd al snel duidelijk dat haar vader sukkelde met problemen in een beginnende dementiefase. De dagelijkse hygiëne en zelfzorg werden echte pijnpunten. Ik gaf haar een eerste overzicht van thuiszorgdiensten die kunnen ondersteunen en legde uit hoe ik mee kon zoeken naar oplossingen. Ik bezorgde haar een brochure over dementie en een overzicht van relevante diensten zodat zij alles thuis nog eens rustig kon nalezen.'

Is het bij één gesprek gebleven? 

'Nee. Kort na ons eerste contact kreeg Carine zelf gezondheidsproblemen. Onder andere om die reden hebben de huisarts en ik het belang van verpleegkundige hulp bij meneer Peeters aangekaart. Dat was niet eenvoudig want hij ziet zelf niet in welke problemen er zijn. Uiteindelijk stemde hij toch in om een verpleegkundige in te schakelen. Dit was een belangrijke eerste stap en voor Carine een hele opluchting.'

'Momenteel bereiden we samen een ziekenhuisopname van Carine voor en hoe deze periode overbrugd zal worden voor haar vader. Er is contact gelegd met het OCMW dat beschikt over een dagverzorgingscentrum dat dicht bij de woonplaats van meneer Peeters ligt. Een alternatief is gezinszorg inschakelen. Meneer Peeters beschikt intussen ook over een personenalarmtoestel, waarmee hij kan en wil werken. '

Vond je deze aanmelding bij het contactpunt zinvol? 

'Het is positief dat Carine onze dienst leerde kennen. Anders bleef zij alleen met alle zorgen en vragen. Ze kende de dienst Maatschappelijk Werk niet en wist niets over de hulp die ze kan krijgen bij de zorg voor haar vader. Wat we intussen georganiseerd hebben, is voor haar zeer geruststellend. Zeker nu ze zelf gezondheidsproblemen kent, is die extra hulp bij de zorg van haar vader heel belangrijk.'

'Intussen onderzoek ik ook een aantal rechten, tegemoetkomingen en sociale voordelen waarvoor meneer Peeters en Carine mogelijk in aanmerking komen. Ik ga ervan uit dat we in de toekomst nog verdere stappen kunnen zetten in deze zorgsituatie.' 

Heb je nog een tip voor beroepskrachten bij een melding aan het contactpunt? 

'Ik vond het zinvol om eerst contact te hebben met de huisarts die de melding had gedaan vooraleer ik de familie contacteerde. Alle informatie die je vooraf krijgt, is waardevol om bij een eerste contact de juiste klemtoon te kunnen leggen. Dat is niet standaard als iemand een aanmelding doet, maar het heeft soms wel een meerwaarde.'

*Om privacyredenen zijn alle namen in deze getuigenis fictief.