Contactpunt dementie

Heb je de indruk dat bij een patiënt met dementie nog geen hulpverleners ingeschakeld zijn? Vraagt een patiënt of mantelzorger zelf naar bijkomende hulp en ondersteuning? Of ervaar je de nood aan een vaste begeleider?

Dan kun je contact opnemen met het contactpunt dementie, een samenwerkingsinitiatief van de diensten Maatschappelijk Werk van de ziekenfondsen. 

Het contactpunt is een laagdrempelig meldpunt voor zorg- en hulpverleners zoals huisartsen, specialisten, apothekers, verpleegkundigen, verzorgers en sociale diensten.

Steun voor de patiënt

De maatschappelijk werker, die opgeleid is tot dementiekundige basiszorgverlener:

  • gaat na of er nood is aan gespecialiseerde (thuis)zorg of opvang;
  • verschaft informatie en administratieve ondersteuning;
  • staat in voor langdurige begeleiding indien nodig. 

Ook de mantelzorger wordt daarbij niet vergeten.

Contact

Het contactpunt dementie is uitsluitend gericht op professionele hulpverleners

Het is bereikbaar via:

De dienst Maatschappelijk Werk neemt binnen de week contact op met de patiënt of mantelzorger om een gratis huisbezoek voor te stellen. Tijdens het huisbezoek wordt nagegaan hoe CM de betrokkene kan ondersteunen. 

Indien je dit wenst, informeert de maatschappelijk werker je over het resultaat van het huisbezoek.

Belangrijk:

  • Het contactpunt dementie kadert in het 'Vlaams transitieplan dementiekundige basiszorg in het natuurlijke thuismilieu' dat minister Vandeurzen in 2014 voorstelde. Het plan wil personen met dementie en hun mantelzorgers zo lang mogelijk zelfstandig laten functioneren en de levenskwaliteit bevorderen. 
  • Familieleden en mantelzorgers van personen met dementie kunnen rechtstreeks terecht bij de dienst Maatschappelijk Werk of bij een regionaal Expertisecentrum Dementie.