Pas op voor phishing. CM stuurt je nooit een e-mail met de vraag om je persoonlijke gegevens aan te passen. Hoe herken je een valse e-mail?

 • Home
 • Maatschappelijk Werk

Wat doet de dienst Maatschappelijk Werk voor jou?

De dienst Maatschappelijk Werk van CM zoekt samen met jou naar passende oplossingen voor problemen rond ziekte, handicap of ouderdom. Maatschappelijk Werk garandeert hierbij een grondige eerste opvang van je hulpvraag. In de zoektocht naar oplossingen houdt de maatschappelijk werker rekening met je draagkracht en de keuzes die jijzelf of je omgeving maakt.

Dit doet de dienst Maatschappelijk Werk 

 • Informeren over de sociale regelgeving, sociale voordelen en voorzieningen die voor jou van toepassing zijn.
 • De thuiszorg organiseren (klankbord, plan van aanpak, co√∂rdinatie, bijsturen van pijnpunten).
 • Begeleiding bieden bij langdurige zorgsituaties, met oog voor balans tussen draagkracht en draaglast.
 • Ontlasten van de mantelzorger door het inschakelen van onder meer oppas, personenalarm of kortverblijf.
 • Adviseren over woningaanpassingen en (zorg)technologie
 • Advies geven over en begeleiden bij het gebruik van hulpmiddelen, praktische tips geven bij de uitvoering van je dagelijkse handelingen.

Denk je in aanmerking te komen voor een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden? Als je geen attest kunt voorleggen, kun je een beroep doen op de dienst Maatschappelijk Werk om je graad van zorgbehoefte vast te stellen.

 • Aanvragen tegemoetkomingen bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zaken.
 • Inschrijvingen en aanvragen bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).
 • Aanvragen persoonlijke assistentiebudget voor minderjarigen of persoonsvolgend budget voor meerderjarigen.
 • Opvolging van zorgvragen.
 • Trajectbegeleiding, waarbij een zelfstandig leven op verschillende domeinen centraal staat.

 • Begeleiding gericht op het ondersteunen en stapsgewijs omgaan met een verlies- of rouwproces.
 • Verwijzing naar therapeut indien verdere diagnose of behandeling nodig blijkt.

Hoe bereik je de dienst Maatschappelijk werk?

Voor vragen, info of een afspraak met een maatschappelijk werker, contacteer de Zorglijn