Orthodontie: info voor tandartsen

Lees op de site van het Riziv meer over de kennisgeving bij de start van orthodontische behandelingen.

Zorgverleners

Sinds 1 juli 2022 is de nomenclatuur orthodontie gewijzigd om de kennisgevingen voor orthodontische behandelingen te vereenvoudigen.

Op de site van het Riziv vind je alle toepassingsregels over de kennisgeving bij de start van orthodontische behandelingen.