Orthodontie

Heeft je kind een beugel nodig (orthodontische behandeling)? Dan kunnen de kosten oplopen.

Er zijn twee soorten terugbetalingen voor orthodontie: een door de ziekteverzekering en een door CM. Dat wil zeggen dat je boven op de terugbetaling vanuit de ziekteverzekering als CM-lid nog een extra CM-terugbetaling krijgt.

CM-voordeel

Als CM-lid krijg je een terugbetaling van 60 % op het remgeld en de supplementen. De terugbetaling bedraagt maximum 1.050 euro. Bij verhoogde tegemoetkoming krijg je 75 % terugbetaald. De terugbetaling bedraagt ook maximum 1.050 euro.

De terugbetaling:

 • geldt voor vroege orthodontie voor kinderen jonger dan 9 jaar en voor klassieke regelmatige orthodontie;
 • is eenmalig per CM-lid (je kunt de terugbetaling dus maar één keer aanvragen);
 • komt boven op de terugbetaling door de ziekteverzekering. 

Ziekteverzekering

Is je kind jonger dan 9 jaar en heeft het een beugel nodig (= vroege orthodontische behandeling)? Dan kun je een terugbetaling krijgen vanuit de ziekteverzekering. 

Die terugbetaling is voor de correctie van:

 • de frontale en laterale kruisbeten; 
 • de frontale en laterale dwangbeten; 
 • de positie van de snijtanden als preventie van anterieure traumata; 
 • het ruimtegebrek gedurende de wisselfase. 

De terugbetaling is een vast (forfaitair) bedrag van 341 euro (of 432 euro voor patiënten met verhoogde tegemoetkoming).

Wat moet je doen?

 • Gaf je orthodontist je een getuigschrift voor verstrekte hulp mee? Bezorg dat op tijd aan CM: zeker vóór de 9e verjaardag van je kind.
 • De terugbetaling gebeurt in twee keer. De ene helft van het bedrag krijg je terugbetaald bij het begin van de behandeling. De andere helft krijg je terugbetaald bij het einde van de behandeling.
 • Deze terugbetaling (voor een vroege orthodontische behandeling) is eenmalig. Dat betekent dat je ze maar één keer kunt aanvragen.

Wat is de voorwaarde?

Je kind is jonger dan 9 jaar. 

Tot 22 jaar komt de ziekteverzekering tegemoet in de kosten voor orthodontie (klassieke of regelmatige orthodontie). De bedragen zijn forfaitair, wat de gebruikte technieken en toestellen ook zijn.

 Normale
tegemoetkoming
Verhoogde
tegemoetkoming
Bedragen van toepassing sinds 1 januari 2023
Onderzoek vóór een eventuele behandeling (1)

40,00 euro

50,50 euro

Analyse van de gegevens en opmaak behandelingsplan

31,50 euro

42,00 euro

Regelmatige behandeling na plaatsing apparaat (2)

20,00 euro

26,50 euro

Contentiecontrolezitting (3)

14,00 euro

20,50 euro

Forfait voor het apparaat (4)

166,50 euro

212,00 euro

 

 

(1) Het onderzoek gaat gepaard met het verzamelen van gegevens en het vervaardigen van de studiemodellen.  
(2) Twee zittingen per kalendermaand zijn terugbetaalbaar, met een maximum van zes zittingen per zes kalendermaanden. Tijdens de volledige behandeling zijn maximaal 36 terugbetalingen mogelijk. 
(3) Maximaal vier terugbetalingen per kalenderjaar; maximaal twaalf terugbetalingen in totaal mogelijk.  
(4) Dit bedrag wordt tweemaal uitbetaald: een eerste keer na de plaatsing van het apparaat; een tweede keer na de eerste zes zittingen van regelmatige behandeling (ten vroegste de zesde kalendermaand van behandeling).

Wat moet je doen?

 • Geef tijdens de behandeling alle getuigschriften van verstrekte hulp (die je van de orthodontist krijgt) onmiddellijk door aan CM.
 • Dat kun je doen via de Mijn CM-app of via de CM-brievenbus.

Wat zijn de voorwaarden?

Krijg je je orthodontisch apparaat (je beugel) vóór je 15e verjaardag

 • Bezorg je getuigschrift aan CM vóór je 15e verjaardag.
   

Krijg je je orthodontisch apparaat (je beugel) na je 15e verjaardag?

 • Laat vóór je 15e verjaardag aan CM weten dat je een beugel zult krijgen. Dat heet een kennisgeving. Krijg je daar een getuigschrift voor? Bezorg dat getuigschrift dan zeker vóór je 15e verjaardag aan CM.
 • Je orthodontische behandeling start ten laatste 24 (kalender)maanden nadat je CM op de hoogte hebt gebracht (de kennisgeving), tenzij het anders in de kennisgeving staat (kennisgeving ten bewarende titel).
 • Terugbetaling in de kosten voor orthodontie is alleen mogelijk tot 22 jaar.
   

Vraag een bewijsstuk

CM heeft een bewijsstuk nodig om je dit voordeel terug te betalen. Dat bewijsstuk vraag je aan je orthodontist. Je orthodontist kan daarvoor een formulier van het RIZIV gebruiken. Dat formulier heet ‘Harmonisatiedocument' of 'Bewijsstuk voor uitgevoerde behandeling(en)’.

Bezorg het formulier aan CM

Bezorg het formulier ingevuld aan CM. Je kunt het ook opsturen via de Mijn CM-app

Bezorg getuigschrift aan CM

Heb je een getuigschrift voor verstrekte hulp gekregen? Bezorg dat ook aan CM

Doe dat zeker voor de 9e verjaardag van je kind, als het om vroege orthodontie gaat, en voor de 15e verjaardag van je kind als het om klassieke orthodontie gaat. Je orthodontist kan het ook rechtstreeks (elektronisch) naar CM sturen.