Orthodontie

Heeft je kind een beugel nodig (orthodontische behandeling)? Dan kunnen de kosten oplopen.

Er zijn twee soorten terugbetalingen voor orthodontie: een door de ziekteverzekering en een door CM. Dat wil zeggen dat je boven op de terugbetaling vanuit de ziekteverzekering als CM-lid nog een extra CM-terugbetaling krijgt.

Ziekteverzekering

Is je kind jonger dan 9 jaar en heeft het een beugel nodig (= vroege orthodontische behandeling)? Dan kan je een terugbetaling krijgen vanuit de ziekteverzekering. 

Die terugbetaling is voor de correctie van:

 • de frontale en laterale kruisbeten; 
 • de frontale en laterale dwangbeten; 
 • de positie van de snijtanden als preventie van anterieure traumata; 
 • het ruimtegebrek gedurende de wisselfase. 

De terugbetaling is een vast (forfaitair) bedrag van 404 euro (of 450 euro voor patiënten met verhoogde tegemoetkoming).

Wat moet je doen?

 • Gaf je orthodontist je een getuigschrift voor verstrekte hulp mee? Bezorg dat op tijd aan CM: zeker vóór de 9e verjaardag van je kind.
 • Dit bedrag wordt twee keer uitbetaald: een eerste keer bij het begin van de behandeling, een tweede keer bij het einde van de behandeling.
 • Deze terugbetaling (voor een vroege orthodontische behandeling) is eenmalig. Dat betekent dat je ze maar één keer kan aanvragen.

Wat is de voorwaarde?

Je kind is jonger dan 9 jaar. 

Tot 22 jaar komt de ziekteverzekering tegemoet in de kosten voor orthodontie (klassieke of regelmatige orthodontie). De bedragen zijn forfaitair, wat de gebruikte technieken en toestellen ook zijn.

Onderzoek voor een eventuele behandeling

normale tegemoetkoming: 42,50 euro

VT: 53,50 euro

Het onderzoek gaat gepaard met het verzamelen van gegevens en het vervaardigen van de studiemodellen.

Analyse van de gegevens en opmaak behandelingsplan

normale tegemoetkoming: 33,50 euro

VT: 44,50 euro

Regelmatige behandeling na plaatsing apparaat

normale tegemoetkoming: 21,00 euro

VT: 28,00 euro

Twee zittingen per kalendermaand zijn terugbetaalbaar, met een maximum van zes zittingen per zes kalendermaanden. Tijdens de volledige behandeling zijn maximaal 36 terugbetalingen mogelijk. 

Contentiecontrolezitting

normale tegemoetkoming: 14,50 euro

VT: 21,50 euro

Maximaal vier terugbetalingen per kalenderjaar; maximaal twaalf terugbetalingen in totaal mogelijk. 

Forfait voor het apparaat

normale tegemoetkoming: 179,00 euro

VT: 225,00 euro

Dit bedrag wordt tweemaal uitbetaald: een eerste keer na de plaatsing van het apparaat; een tweede keer na de eerste zes zittingen van regelmatige behandeling (ten vroegste de zesde kalendermaand van behandeling).

Wat moet je doen?

 • Geef tijdens de behandeling alle getuigschriften van verstrekte hulp (die je van de orthodontist krijgt) onmiddellijk door aan CM.

Wat zijn de voorwaarden?

Krijg je je orthodontisch apparaat (je beugel) vóór je 15e verjaardag

 • Ontvang je hiervoor een getuigschrift? Bezorg het onmiddellijk aan CM vóór je 15e verjaardag.

Krijg je je orthodontisch apparaat (je beugel) na je 15e verjaardag?

 • Laat vóór je 15e verjaardag aan CM weten dat je een beugel zult krijgen. Dat heet een kennisgeving. Krijg je daar een getuigschrift voor? Bezorg dat getuigschrift dan zeker vóór je 15e verjaardag aan CM.
 • Start je orthodontische behandeling binnen de 24 kalendermaanden nadat je CM op de hoogte hebt gebracht (de kennisgeving), tenzij het anders in de kennisgeving staat (kennisgeving ten bewarende titel).
 • Terugbetaling in de kosten voor orthodontie is alleen mogelijk tot 22 jaar.
   

Vraag een getuigschrift

CM heeft het origineel getuigschrift voor verstrekte hulp nodig om je terugbetaling in orde te brengen.

Je orthodontist kan ook rechtstreeks met CM afrekenen:

 • elektronisch via een e-attest:
  • dan ontvang je een betaalbewijs en gebeurt de terugbetaling automatisch door CM;
 • via derdebetaler:
  • dan betaal je enkel het persoonlijk aandeel.

Bezorg getuigschriften aan CM

Heb je een getuigschrift voor verstrekte hulp gekregen? Bezorg dat onmiddellijk aan CM

CM-voordeel

Als CM-lid krijg je een terugbetaling van 60 % op het remgeld en de supplementen. De terugbetaling bedraagt maximum 1.050 euro. Bij verhoogde tegemoetkoming krijg je 75 % terugbetaald. De terugbetaling bedraagt ook maximum 1.050 euro. En je kan rekenen op een extra terugbetaling dankzij CM-Mediko Plan.

De terugbetaling:

 • geldt voor vroege orthodontie voor kinderen jonger dan 9 jaar en voor klassieke regelmatige orthodontie;
 • geldt eenmaal per leven voor een maximum van 1.050 euro;
 • gebeurt na het indienen van het 'bewijsstuk voor uitgevoerde behandeling(en)' die je van je orthodontist ontvangt. Je kan meerdere harmonisatiedocumenten indienen tot het maximumbedrag van 1.050 euro bereikt is.
 • komt boven op de terugbetaling door de ziekteverzekering.

Vraag een bewijsstuk

CM heeft een bewijsstuk nodig om je dit voordeel terug te betalen. Dat bewijsstuk vraag je aan je orthodontist. Je orthodontist kan daarvoor een formulier van het RIZIV gebruiken. Dat formulier heet ‘Harmonisatiedocument' of 'Bewijsstuk voor uitgevoerde behandeling(en)’.

Bezorg het formulier aan CM

Bezorg het formulier ingevuld aan CM. Je kan het ook opsturen via de Mijn CM-app