Pas op voor phishing. CM stuurt je nooit een e-mail met de vraag om je persoonlijke gegevens aan te passen. Hoe herken je een valse e-mail?

Vroedvrouwen: facturatie en reglementering

Deze rubriek bevat informatie voor verloskundigen over de reglementering en het systeem om facturatie derdebetaler elektronisch in te dienen.

Heb je, als verloskundige, vragen over de betalingen volgens de derdebetalersregeling? Of over de elektronische facturatie? Voor meer informatie kan je terecht bij het CM-team in je regio.

Elektronische facturatie

De elektronische facturatie van je prestaties in de derdebetalersregeling kan eenvoudig en veilig via MyCarenet.

De derdebetalersregeling betekent dat je je facturaties rechtstreeks naar CM stuurt, die betaalt vervolgens de terugbetaling vanuit de ziekteverzekering aan jou. Zo hoeft je patiënt dit bedrag niet voor te schieten en betaalt die enkel het remgeld.

Wat zijn de voordelen?

Facturaties in de derdebetalersregeling elektronisch doorsturen, biedt heel wat voordelen: 

  • geen papieren getuigschriften meer nodig;
  • snelle verwerking: automatische berekeningen, eenvoudig doorsturen van facturatie;
  • snelle betaling;
  • minder fouten door geautomatiseerde processen en controles;
  • veilig: gehomologeerde software, beveiligd circuit van MyCareNet;
  • telematicapremie.

Verzending

Je elektronische facturatie wordt verstuurd via MyCarenet en verwerkt in het Refac-circuit van CM. 

Na de verwerking ontvang je een afrekenbestand waarmee je, indien nodig, de kwaliteit van je facturatie kan verhogen. Concreet worden eventuele fouten in je facturatie automatisch afgewezen en via een verwerpingsbestand verzonden. Zo kan je corrigeren en via je software bij de volgende facturatie opnieuw verzenden. 

In principe stuur je je facturatie één keer per maand naar CM (met ‘000’ in ET10 Z13). Factureer je meer dan eenmaal per maand, dan moet je ‘050’ invoeren in ET10 Z13. 

Voor de elektronisch facturatie heb je software nodig die gehomologeerd is door het NIC.

Betalingstermijn

De betalingstermijn bij elektronische facturatie bedraagt maximaal vijftien dagen. 

Uniek ContactPunt

Je Uniek ContactPunt (UCP) wordt bepaald door je postcode, zoals geregistreerd bij het Riziv. Om je UCP te kennen, kan je dit bestand raadplegen. Staat er ‘126-135’ naast je postcode? 126 (CM Sint-Michielsbond) is voor Nederlandstalige verloskundigen; 135 (MC Saint-Michel) voor Franstalige verloskundigen. 

Hier vind je de contactgegevens van je UCP.

Telematicapremie

Als je elektronisch factureert en voldoet aan de voorwaarden, heb je recht op een telematicapremie. Meer info vind je op de website van het Riziv

Extra info

Bekijk de presentatie over elektronisch factureren. 

Reglementering

Op de website van het Riziv staat heel wat informatie die verloskundigen nodig hebben in de uitoefening van hun beroep. 

Overzicht nomenclatuurcodes

In dit handig overzicht vind je de nomenclatuurcodes die van toepassing zijn voor verloskundigen. De tabel is enkel een hulpmiddel en vervangt de authentieke teksten niet. 

De bron voor deze nomenclatuurcodes is de bijlage bij het Koninklijk Besluit van 14 september 1984 en de opeenvolgende wijzigingen ervan zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Zie ook www.riziv.be.