Ambtshalve inschrijving pasgeborene

Het ziekenhuis kan een aanvraag indienen bij CM om een pasgeboren kind ambtshalve in te schrijven als persoon ten laste.

Een ambtshalve inschrijving wordt opgestart als een pasgeboren kind na 45 dagen nog niet is ingeschreven bij een ziekenfonds. Dan kan het ziekenhuis een aanvraag indienen bij het ziekenfonds van de moeder om het kind in te schrijven als persoon ten laste.

Het betreft een aanvraag tot onderzoek van een ambtshalve inschrijving. CM zal nagaan of aan alle voorwaarden is voldaan. Indien niet, kan de ambtshalve inschrijving niet gebeuren.

Je hoeft geen aanvraag te doen als:

  • het pasgeboren kind al ingeschreven is bij een ziekenfonds;
  • een ander systeem dan de ZIV bevoegd is voor de geneeskundige zorgen van het kind (bv. OSZ);
  • het een verlaten kind betreft;
  • het een draagmoeder betreft;
  • het kind geadopteerd zal worden;
  • het kind via gerechtelijke procedure geplaatst wordt;
  • de moeder tijdelijk in België verblijft;
  • de moeder in België woont maar geen ZIV-gerechtigde is;
  • de moeder afhankelijk is van een ander systeem voor haar geneeskundige zorgen (bv. een ander land).

Hoe dien je de aanvraag tot ambtshalve inschrijving in?

Bezorg het ingevulde document aan CM door het op te laden in onderstaand formulier.

Voor een vlotte en correcte afhandeling vragen we nog enkele bijkomende gegevens. Graag één dossier per aanvraag.

Woonplaats en RNR moeder
Gegevens ziekenhuis
Aanvraag
Slechts één bestand. 10 MB limiet. Toegestane types: pdf, gif, jpg, jpeg, png.