Diabetesconventie

De diabetesconventie is een afspraak tussen de patiënt en het Riziv.

Naast extra begeleiding voorzien voor een bepaalde groep patiënten, houdt de diabetesconventie ook een (gedeeltelijke) terugbetaling van het materiaal in.

Wat is het doel?

In deze overeenkomst leren diabetespatiënten omgaan met diabetes, de behandeling ervan en het noodzakelijke dieet. Naast de vingerpriktest werd sinds 1 juli 2016 de mogelijkheid opgenomen om de glycemie te meten via sensormeting.

 • Door het nieuwe meetmateriaal moeten patiënten niet meer prikken om hun glycemie te bepalen.
  • Ze kleven op hun bovenarm een dikke, ronde, gelachtige pleister (sensor) met in het midden een klein naaldje dat tot het onderhuidsvocht gaat.
  • Een meettoestel dat ze op enkele centimeters van de sensor houden, toont de glycemiewaarde samen met een trendindicator.
  • De pleisters gaan gemiddeld veertien dagen mee.
 • Het systeem is comfortabel en biedt meer mogelijkheden omdat de trend in de metingen zichtbaar is. Het heeft zijn accuraatheid ruim bewezen.

De volledige inhoud van deze overeenkomst lees je hier.

Dagforfaits

 • In de nieuwe conventie worden dagforfaits gefactureerd aan de VI en geen maandforfaits meer zoals in de vorige conventie. Patiënten worden onderverdeeld in groepen A, B of C.
  • Patiënten uit groep A betalen geen supplement.
  • Patiënten uit groep B betalen 2,52 euro per dag.
  • Patiënten uit groep C betalen 3,49 euro per dag.
 • De supplementen mogen alleen worden aangerekend aan patiënten van groepen B en C als ze opteerden voor de nieuwe meetmethode.
 • Als een patiënt het materiaal verliest, kan hij het zelf kopen in het geconventioneerd centrum van een ziekenhuis aan een publieksprijs van 59,90 euro.
 • Meer informatie over de voorwaarden en de terugbetaling van sensoren voor mensen met diabetes vind je op www.cm.be/sensoren.

Voor wie is het?

 • De rechthebbenden voor deze overeenkomst zijn alle diabetes-mellitus patiënten:
  • met twee of meer insulinetoedieningen per 24 uur;
  • of één insulinetoediening in combinatie met andere injecteerbare glucoseverlagende middelen per 24 uur.
 • De behandeling van andere diabetici zal uitsluitend via de zorgtrajecten ten laste genomen worden.
 • De conventie geldt alleen voor mensen die een globaal medisch dossier hebben. Of een patiënt hoort bij groep A, B of C, speelt daarbij geen rol.
 • De conventie geldt alleen voor volwassenen (minimumleeftijd 16 jaar). 

Akkoordaanvragen

Volgende documenten zijn noodzakelijk: 

 • verklaring van de patiënt met het engagement om het voorgeschreven multidisciplinair zorgprogramma te volgen;
 • medisch voorschrift, ondertekend door de verantwoordelijke arts of door een endocrino-diabetoloog van het diabetesteam.

De adviserend arts van CM geeft een akkoord voor maximaal één jaar. 

Alle formulieren vind je terug op de website van het Riziv.

Facturatie

Codes van de dagforfaits die gefactureerd mogen worden:

 VingerpriktestSensormeting
Groep A788756788771
Groep B788793788815
Groep C788830788852

Diabetesconventie voor kinderen

De diabetesconventie voor kinderen ging in voege op 1 augustus 2016

Ze volgt grotendeels de principes van de diabetesconventie voor volwassenen, maar heeft voor een aantal zaken (bv. tarieven, groepen) eigen bepalingen. Alle info vind je op de site van het Riziv.