HomeProfessioneelZorgverlenersArtsen

Actieve verbandmiddelen

Sinds 1 oktober 2019 hebben thuisverzorgde patiënten met chronische wonden recht op een tegemoetkoming van 20 procent op de prijs van actieve verbandmiddelen. 

Goed om te weten

  • De invoering van de tegemoetkoming kadert in de specfieke beschermingsmaatregelen voor chronisch zieken.   
  • De tegemoetkoming is niet van toepassing voor gehospitaliseerde patiënten en voor patiënten opgenomen in een psychiatrisch verzorgingstehuis. 
  • Het bedrag ten laste van de patiënt wordt als persoonlijk aandeel meegeteld voor de maximumfactuur (MAF).            
  • De voorschrijver bewaart in het dossier van de patiënt de documenten die de noodzaak van een behandeling met actieve verbandmiddelen aantonen. Indien gevraagd, stelt hij ze ter beschikking van de adviserend geneesheer en van de dienst voor geneeskundige evaluatie en controle.

Ga ook naar