HomeProfessioneelZorgverlenersArtsen

Conventionering

Als geconventioneerde arts onderwerp je je volledige praktijk (honoraria en reisvergoedingen) aan de voorwaarden van het akkoord artsen-ziekenfondsen. 

Indien de patiënt bijzondere eisen stelt, is het evenwel uitzonderlijk mogelijk om de bepalingen van het akkoord niet toe te passen.

Ga ook naar


Download