HomeProfessioneelZorgverlenersKinesitherapeuten

Voorschrift

Een medisch voorschrift is verplicht om een behandeling uit te voeren en vergoedbare verstrekkingen terug te betalen. 

Het voorschrift wordt opgemaakt door een arts. Bij klachten over het functioneren van het kaakgewricht (temporomandibulaire dysfuncties) wordt ook een tegemoetkoming verleend op basis van een voorschrift van een tandheelkundige

De toepassingsregels staan in artikel 7, §3 van de nomenclatuur.

Verplichte basisgegevens

 • Naam en voornaam van de patiënt.
 • Naam, voornaam en Riziv-nummer van de voorschrijver. 
 • Datum van het voorschrift.
 • Handtekening van de voorschrijver. 
 • Maximum aantal zittingen dat de voorschrijver nodig acht. 
 • Diagnose en/of diagnose-elementen van de te behandelen aandoening. 
 • Anatomische lokalisatie van de letsels indien dit niet blijkt uit de diagnose. 
 • Aanvangsdatum van de behandeling, indien deze afwijkt van de datum van het voorschrift. 

Te vermelden in voorkomend geval

 • Motivering van een tweede zitting per dag. 
 • Nomenclatuurnummer en datum van de chirurgische ingreep voor posttraumatische of postchirurgicale pathologische situaties F-acuut.
 • Verzoek om schriftelijk verslag
 • Noodzaak van een kinesitherapeutische zitting tijdens daghospitalisatie.
 • Noodzaak van specifieke zittingen van 45 of 60 minuten in het kader van een akkoord zware aandoening

Indien de voorschrijver geen specifieke opmerkingen geeft, worden het concept en de frequentie van de behandeling of de keuze voor een behandeling bij de patiënt thuis, op jouw initiatief en verantwoordelijkheid vastgesteld.

Geldigheidsduur

Een behandeling moet aanvangen (eerste zitting) binnen de twee maanden na de datum van het voorschrift. Enkel dan kan de tegemoetkoming worden toegekend. Zelfs indien de voorschrijver een begindatum buiten deze periode opgeeft, is geen tegemoetkoming mogelijk.

Te voegen bij het getuigschrift voor verstrekte hulp

Het oorspronkelijke voorschrift moet steeds bij het getuigschrift voor verstrekte hulp worden gevoegd. 

Als de verstrekkingen over meerdere getuigschriften worden gespreid, moet je bij de volgende getuigschriften vermelden bij welk getuigschrift het oorspronkelijke voorschrift werd gevoegd.

Ga ook naar


Download