Kinesitherapie: schriftelijk verslag

Het schriftelijk verslag gaat over de uitvoering van de behandeling en de bereikte resultaten.

De toepassingsregels van het schriftelijk verslag staan in art. 7, §3 bis, 1° en §5 van de nomenclatuur.

Inhoud

Het verslag bevat:

  • de behandelde aandoening met verwijzing naar het voorschrift;
  • een synthese van het kinesitherapeutisch onderzoek, opgemaakt bij het begin van de behandeling;
  • een samenvatting van de uitgevoerde behandeling en de evolutie van de patiënt;
  • indien van toepassing: de raadgevingen voor secundaire preventie en het aanbevolen thuisprogramma, die je aan de patiënt gaf. 

Bewaar steeds een afschrift van het verslag in het dossier.

Tijdstip

Bezorg het schriftelijk verslag aan de voorschrijvende geneesheer:

  • op het einde van een behandeling F-acuut;
  • minstens eenmaal per kalenderjaar bij een behandeling F-chronisch of zware aandoening;
  • als deze geneesheer erom vraagt via een medisch voorschrift.

Voorwaarden voor terugbetaling

Voor een schriftelijk verslag is geen voorschrift nodig. Je kunt het samen met een zitting attesteren, zowel op de eerste als bij een andere zitting.

Een schriftelijk verslag kan aangerekend en terugbetaald worden:

In bepaalde gevallen is het schriftelijk verslag niet terugbetaalbaar en mag je het niet aanrekenen aan de patiënt.

Persoonlijk aandeel

Er is een vast persoonlijk aandeel voor kinesitherapieverstrekkingen. Meer informatie vind je op de website van het RIZIV.