HomeProfessioneelZorgverlenersLogopedistenStoornissen

B1: Afasie

Nomenclatuur (art. 36 §2, b1)

Taal- en/of spraakstoornissen: afasie

Soort zittingen

Individuele zittingen van dertig of zestig minuten en collectieve zittingen van zestig minuten zijn toegelaten.

Maximaal aantal zittingen

 • De behandeling kan worden verlengd na de ononderbroken periode van twee jaar, tot een totale ononderbroken periode van maximaal vier jaar vanaf het begin van de door het ziekenfonds terugbetaalde behandeling, maar een akkoord wordt telkens slechts voor één jaar gegeven.
 • Het maximum is afhankelijk van het tijdstip van aanvraag:
  • voor aanvragen die bij de adviserend arts toekomen tot en met 31 maart 2017, worden maximaal 480 zittingen toegestaan, gespreid over een ononderbroken periode van vier jaar; 
  • voor aanvragen die bij de adviserend arts toekomen vanaf 1 april 2017, worden maximaal 288 zittingen toegestaan, gespreid over een ononderbroken periode van vier jaar.
 • Om therapeutische redenen kunnen zittingen van dertig minuten vervangen worden door zittingen van zestig minuten (behalve voor kinderen jonger dan tien jaar), zonder dat het equivalent van maximaal 288 of 480 individuele zittingen van dertig minuten overschreden wordt.
 • Deze maxima voor individuele zittingen van dertig minuten moeten worden verminderd met het aantal geattesteerde zittingen voor het aanvangsbilan (verstrekking 701013 – 701083).
 • Elke geattesteerde verstrekking voor een individuele zitting van zestig minuten stemt overeen met twee geattesteerde verstrekkingen voor een individuele zitting van dertig minuten.
 • De zitting voor het evolutiebilan telt niet mee om het maximum aantal terugbetaalbare zittingen te berekenen.
 • De maxima voor individuele zittingen van dertig minuten voor herval moeten worden verminderd met twee zittingen indien er een hervalbilan geattesteerd werd (verstrekking 704115 – 704126).

Uitsluitingen

Er is geen tegemoetkoming mogelijk bij verblijf in een:

 • psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT) (725xxx…);
 • rustoord voor bejaarden (ROB);
 • rust- en verzorgingstehuis (RVT).

Daarnaast blijven ook alle andere uitsluitingen van §3 van toepassing.

Goed om te weten

 • Start behandeling
  De behandeling moet beginnen binnen de zes maanden volgend op het begin van de aandoening.
 • Herval (voor aanvragen die vanaf 1 april 2017 bij de adviserend arts toekomen)
  Als het maximum aantal terugbetaalbare zittingen niet werd opgebruikt tijdens de eerste periode, is het bij herval mogelijk om een nieuw akkoord te geven mits de voorwaarden vervuld zijn. Lees meer

Checklist aanvraag

De aanvraag voor een tegemoetkoming moet onderstaande documenten bevatten.

Aanvraagformulier of standaardsjabloon ‘bilan voor logopedie’  
 • Aanvraagformulier: ondertekend en gedateerd door de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger.
 • Standaardsjabloon: ondertekend en gedateerd door de logopedist, de voorschrijvende arts en de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger.
Voorschrift logopedisch bilan
 • Aanvragen die bij de adviserend arts toekomen tot en met 31 maart 2017: voorschrift van een geneesheer-specialist oto-, rhino-, laryngologie (NKO/ORL), neurologie, neuropsychiatrie, neuropediatrie, neurochirurgie, inwendige geneeskunde, kindergeneeskunde, stomatologie, psychiatrie, geriatrie of specialist in de fysische geneeskunde en revalidatie.
 • Aanvragen die bij de adviserend arts toekomen vanaf 1 april 2017: voorschrift van een huisarts of geneesheer-specialist met een actief Riziv-nummer.
 • Identificatie en handtekening van de voorschrijvende arts.
 • Gedateerd vóór de uitvoering van het bilan.
Logopedisch bilan
 • Verslag van de proeven uitgevoerd vóór het voorschrift van de logopedische behandeling.
 • Zit al vervat in het standaardsjabloon ‘bilan voor logopedie’.
Voorschrift logopedische behandeling
 • Opgemaakt door een geneesheer-specialist oto-, rhino-, laryngologie (NKO/ORL), neurologie, neuropsychiatrie, neuropediatrie, neurochirurgie, inwendige geneeskunde, kindergeneeskunde, stomatologie, geriatrie, psychiatrie of in de fysische geneeskunde en de revalidatie
 • Identificatie en handtekening van de voorschrijvende arts.
 • Duur van de behandeling.
 • Aantal zittingen voor de gevraagde periode.
 • Gedateerd na de uitvoering van het bilan en vóór het begin van de logopedische behandeling.

Zit al vervat in het standaardsjabloon ‘bilan voor logopedie’.

CM-diensten en –voordelen