HomeProfessioneelZorgverlenersLogopedistenStoornissen

B2: Stoornissen in de receptieve en/of expressieve taalontwikkeling

Nomenclatuur (art. 36 §2, b2)

Stoornissen in de receptieve en/of expressieve taalontwikkeling aangetoond door een taaltest waarvan het resultaat lager is dan of gelijk is aan het derde percentiel, waarbij geen intelligentiestoornis is (totaal IQ 86 of meer, gemeten met een individuele test) en geen ernstige gehoorstoornis (het gemiddeld gehoorverlies bedraagt aan het beste oor niet meer dan 40 dB HL). De testen moeten voorkomen op een limitatieve lijst, goedgekeurd door de Commissie voor de overeenkomsten.

Soort zittingen

Enkel zittingen van dertig minuten zijn toegelaten.

Maximaal aantal zittingen

 • Maximaal 190 zittingen, gespreid over een ononderbroken periode van twee jaar.
 • Deze maxima voor individuele zittingen van dertig minuten moeten worden verminderd met het aantal geattesteerde zittingen voor het aanvangsbilan (verstrekking 701013 – 701083).
 • De zitting voor het evolutiebilan telt niet mee om het maximum aantal terugbetaalbare zittingen te berekenen.
 • Het maximum aantal zittingen moet worden verminderd met het aantal aangerekende zittingen ouderbegeleiding: 
  • een individuele zitting ouderbegeleiding van zestig minuten telt voor twee individuele zittingen van dertig minuten;
  • een collectieve zitting ouderbegeleiding van negentig minuten telt voor een individuele zitting van dertig minuten.
 • De maxima voor individuele zittingen van dertig minuten voor herval moeten worden verminderd met twee zittingen indien er een hervalbilan geattesteerd werd (verstrekking 704115 – 704126).

Uitsluitingen

Er is geen tegemoetkoming mogelijk voor:

 • spraakstoornissen zoals sigmatisme, rhotacisme, lambdacisme, kappacisme, broddelen, bradylalie;
 • een aanvraag die volgt op een logopedische behandeling van B3 (leerproblemen);
 • taalstoornissen ten gevolge van het aanleren van een andere taal dan de moedertaal of een veeltalige opvoeding.

Daarnaast blijven ook alle uitsluitingen van §3 van toepassing.

Goed om te weten

 • Laattijdige afname IQ-test
  Er kan geen akkoord gegeven worden voor de behandeling van taalontwikkelingsstoornissen vóór de datum waarop het IQ werd gemeten.
  Voorbeeld: Aanvraag logopedische therapie met als startdatum 15 februari. Op 28 februari ontvangt de adviserend arts de resultaten van het IQ-onderzoek afgenomen op 20 februari. Er kan slechts een goedkeuring gegeven worden vanaf 20 februari.
 • Verlenging van de behandeling
  Tests in functie van een verlenging moeten ook deel uitmaken van de limitatieve lijst. 
 • Ouderbegeleiding (voor aanvragen die vanaf 1 april 2017 bij de adviserend arts toekomen) 
  Voor deze stoornis kan ouderbegeleiding geattesteerd worden. Hierbij worden strategieën aangeleerd om met doelgerichte interventies de logopedische behandeling van het kind te ondersteunen en efficiënter te maken. Lees meer
 • Herval (voor aanvragen die vanaf 1 april 2017 bij de adviserend arts toekomen) 
  Als het maximum aantal terugbetaalbare zittingen niet werd opgebruikt tijdens de eerste periode, is het bij herval mogelijk om een nieuw akkoord te geven mits de voorwaarden vervuld zijn. Lees meer

Checklist aanvraag

De aanvraag voor een tegemoetkoming moet onderstaande documenten bevatten.

Aanvraagformulier of standaardsjabloon ‘bilan voor logopedie’ 
 • Aanvraagformulier: ondertekend en gedateerd door de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger.
 • Standaardsjabloon: ondertekend en gedateerd door de logopedist, de voorschrijvende arts en de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger.
Voorschrift logopedisch bilan
 • Aanvragen die bij de adviserend arts toekomen tot en met 31 maart 2017: voorschrift van een geneesheer-specialist oto-, rhino-, laryngologie (NKO/ORL), neurologie, neuropsychiatrie, psychiatrie, neuropediatrie, neurochirurgie, inwendige geneeskunde, kindergeneeskunde, geriatrie of stomatologie.
 • Aanvragen die bij de adviserend arts toekomen vanaf 1 april 2017: voorschrift van een huisarts of geneesheer-specialist met een actief Riziv-nummer.
 • Identificatie en handtekening van de voorschrijvende arts.
 • Gedateerd vóór de uitvoering van het bilan.
Logopedisch bilan
 • Verslag van de proeven uitgevoerd vóór het voorschrift van de logopedische behandeling.
 • Resultaten van een taaltest uitgevoerd vóór het voorschrift van de logopedische behandeling en voorkomend op de limitatieve lijst waarvan minstens twee subtests afgenomen werden. Minstens één subtest moet een resultaat aantonen kleiner dan of gelijk aan percentiel drie.

  Als een test deel uitmaakt van een testbatterij moet men: 
  - twee subtests uit dezelfde batterij afnemen;
  - een andere test gebruiken uit de limitatieve lijst om het bilan te vervolledigen.
  De lijst van deze testbatterijen bevindt zich in de limitatieve lijst van tests.

Zit al vervat in het standaardsjabloon ‘bilan voor logopedie’.

IQ
 • Het totale IQ, gemeten door een individuele test die voorkomt op de limitatieve lijst, bedraagt 86 of meer.
 • De aanvraag omvat:
  - de naam van de gebruikte test;
  - het in een precies uitgedrukt cijfer van het totaal IQ;
  - de datum van afname.
Audiogram
 • Het gemiddelde gehoorverlies aan het beste oor moet minder dan 40 dB HL bedragen.
Voorschrift logopedische behandeling
 • Opgemaakt door een geneesheer-specialist oto-, rhino-, laryngologie (NKO/ORL), neurologie, neuropsychiatrie, psychiatrie, neuropediatrie of kindergeneeskunde.
 • Identificatie en handtekening van de voorschrijvende arts.
 • Aard en omvang van de stoornissen.
 • Duur van de behandeling.
 • Aantal zittingen voor de gevraagde periode.
 • Gedateerd na de uitvoering van het bilan en vóór het begin van de logopedische behandeling.

Zit al vervat in het standaardsjabloon ‘bilan voor logopedie’.

CM-diensten en –voordelen