HomeProfessioneelZorgverlenersLogopedistenStoornissen

B6.3: Chronische spraakstoornissen

Nomenclatuur (art. 36 §2, b6.3)

Chronische spraakstoornissen ten gevolge van:

 • neuromusculaire aandoeningen met inbegrip van spinocerebellaire aandoeningen;
 • de ziekte van Parkinson;
 • de ziekte van Huntington;
 • demyeliniserende aandoeningen van het centraal zenuwstelsel;
 • hersenverlamming (cerebral palsy) bij kinderen tot de leeftijd van drie jaar (de diagnose moet voor de leeftijd van drie jaar gebeuren, maar de behandeling mag na deze leeftijd beginnen).

Soort zittingen

Enkel individuele zittingen van dertig minuten zijn toegelaten.

Maximaal aantal zittingen

 • Gespreid over een ononderbroken periode van twee jaar, worden maximaal 520 zittingen toegestaan. Nadien kan, per jaar, voor elke eventuele verlenging een akkoord van 260 zittingen worden gegeven.
 • Deze maxima voor individuele zittingen van dertig minuten moeten worden verminderd met het aantal geattesteerde zittingen voor het aanvangsbilan (verstrekking 701013 – 701083).
 • De zitting voor het evolutiebilan telt niet mee om het maximum aantal terugbetaalbare zittingen te berekenen.

Verlenging

De duur van de terugbetaling voor de behandeling van chronische spraakstoornissen is niet beperkt tot twee jaar. Er kan telkens een nieuw akkoord gegeven worden, als een nieuwe logopedische behandeling de spraakstoornis significant kan verbeteren.

Goed om te weten

 • Neuromusculaire aandoeningen
  De term 'neuromusculaire aandoeningen' verwijst niet naar aandoeningen die of enkel neurologisch of enkel musculair van aard zijn.
 • Aantal bilans
  Het evolutiebilan (704012 – 704082) mag maximaal driemaal per jaar geattesteerd worden indien ze voorgeschreven werden en deel uitmaken van een akkoord van de adviserend arts.

Checklist aanvraag

De aanvraag voor een tegemoetkoming moet onderstaande documenten bevatten.

Aanvraagformulier of standaardsjabloon ‘bilan voor logopedie’ 
 • Aanvraagformulier: ondertekend en gedateerd door de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger.
 • Standaardsjabloon: ondertekend en gedateerd door de logopedist, de voorschrijvende arts en de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger.
Voorschrift logopedisch bilan
 • Aanvragen die bij de adviserend arts toekomen tot en met 31 maart 2017: voorschrift van een geneesheer-specialist oto-, rhino-, laryngologie (NKO/ORL), neurologie, neuropsychiatrie, neuropediatrie, neurochirurgie, psychiatrie, inwendige geneeskunde, kindergeneeskunde, geriatrie, stomatologie of in de fysische geneeskunde en revalidatie.
 • Aanvragen die bij de adviserend arts toekomen vanaf 1 april 2017: voorschrift van een huisarts of geneesheer-specialist met een actief Riziv-nummer.
 • Identificatie en handtekening van de voorschrijvende arts.
 • Gedateerd vóór de uitvoering van het bilan.
Logopedisch bilan
 • Verslag van de proeven uitgevoerd vóór het voorschrift van de logopedische behandeling.
 • Zit al vervat in het standaardsjabloon ‘bilan voor logopedie’.
Voorschrift logopedische behandeling
 • Opgemaakt door een geneesheer-specialist neurologie, neuropsychiatrie, neuropediatrie, en dit – als de etiologie MS, neuromusculaire ziekten of hersenverlamming is – in het kader van zijn activiteit in een met het Verzekeringscomité van de Dienst voor geneeskundige verzorging geconventioneerd revalidatiecentrum gespecialiseerd in de integrale tenlasteneming van patiënten met deze aandoeningen.
 • Identificatie en handtekening van de voorschrijvende arts.
 • Aard van de letsels, etiologie en omvang van de stoornissen.
 • Duur van de behandeling.
 • Aantal zittingen voor de gevraagde periode.
 • Gedateerd na de uitvoering van het bilan en vóór het begin van de logopedische behandeling.

Zit al vervat in het standaardsjabloon ‘bilan voor logopedie’.

CM-diensten en –voordelen