HomeVoor professionelenZorgverlenersLogopedistenStoornissenB6.3: Chronische spraakstoornissen

Belangrijkste neuromusculaire aandoeningen

Onderstaand overzicht is geen vaststaande maar eerder een dynamische referentielijst.
Er kunnen dus steeds nieuwe aandoeningen worden opgenomen.

 • Spierdystrofieën
  Bv. Duchenne, Becker, scapulo-peroneal muscular dystrophy, spiergordel, Steinert, facio-scapulo-humerale, Emery-Dreyfuss, oculofaryngeale, distale congenitale musculaire dystrofie
 • Congenitale myopathieën
  Bv. central core, nemaline, centronucléaire
 • Inflammatoire myopathieën
  Bv. polymyosites, inclusion body myositis, dermatomyositis
 • Neuromusculaire junctieziekten
  Bv. masthenia gravis, Lambert-Eaton syndroom, congenitale myasthenie-syndromen
 • Myotone syndromen en periodische paralyses
 • Motor neuronziekten
  Bv. ALS, post-polio syndroom, spinale spieratrofieën
 • Inflammatoire neuropathieën
  Bv. Guillain-Barré, 'chronic inflammatory demyelinating polyradiculo-neuropathy
 • Hereditaire neuropathieën
  Bv. Charcot Marie Tooth-neuropathieën
 • Metabole en mitochondriale ziekten
  In deze categorie zijn er defecten die principieel de motor unit en het perifeer sensorisch neuron treffen (vaak enkel de spier). Maar er zijn er ook waar dit niet het geval is (bv. sommige glycogenosen, vele mitochondriale syndromen). 
 • Degeneratieve (vaak hereditaire ) neurologische ziekten
  Hiertoe behoren de spinocerebellaire degeneraties zoals de ataxie van Friedreich. Dit zijn ziekten van het centrale zenuwstelsel en geen primaire neuromusculaire ziekten. Maar soms kan in min of meerdere mate het perifeer sensorisch neuron (bv. Friedreich) of het perifeer motorisch neuron (bv. Machado-Joseph) aangetast worden. 

CM-diensten en –voordelen