HomeProfessioneelZorgverlenersLogopedistenStoornissen

C2: Dysfunctie van de larynx en/of stemplooien

Nomenclatuur (art. 36 §2, c2)

Dysfunctie van de larynx en/of stemplooien aangetoond op basis van: 

 • laryngoscopie en stroboscopie
 • en perceptuele gegevens, akoestische en aerodynamische metingen met tests en criteria opgenomen in de door de commissie goedgekeurde lijst van tests voor stemstoornissen 
 • en metingen van de impact van de stemproblemen op de levenskwaliteit van de patiënt met tests en criteria opgenomen in de goedgekeurde lijst van tests en proeven voor stemstoornissen.

Soort zittingen

Enkel individuele zittingen van dertig minuten zijn toegelaten. 

Maximaal aantal zittingen

 • Gespreid over een ononderbroken periode van twee jaar worden maximaal tachtig zittingen toegestaan.
 • Dit maximum voor individuele zittingen van dertig minuten moet worden verminderd met het aantal geattesteerde zittingen voor het aanvangsbilan (verstrekking 701013 – 701083).
 • De zitting voor het evolutiebilan telt niet mee om het maximum aantal terugbetaalbare zittingen te berekenen.
 • Het maximum aantal zittingen moet worden verminderd met het aantal aangerekende zittingen ouderbegeleiding: 
  • een individuele zitting ouderbegeleiding van zestig minuten telt voor twee individuele zittingen van dertig minuten;
  • een collectieve zitting ouderbegeleiding van negentig minuten telt voor een individuele zitting van dertig minuten.
 • De maxima voor individuele zittingen van dertig minuten voor herval moeten worden verminderd met twee zittingen indien er een hervalbilan geattesteerd werd (verstrekking 704115 – 704126).

Uitsluitingen

Stemstoornissen zoals acute functionele afonie (geen stem), dysfonie (heesheid), fonastenie (stemzwakte) en stemwisselingsstoornissen komen niet in aanmerking. 

Daarnaast blijven ook alle andere uitsluitingen van §3 van toepassing.

Goed om te weten

 • Ouderbegeleiding (voor aanvragen die vanaf 1 april 2017 bij de adviserend arts toekomen) 
  Voor deze stoornis kan ouderbegeleiding geattesteerd worden. Hierbij worden strategieën aangeleerd om met doelgerichte interventies de logopedische behandeling van het kind te ondersteunen en efficiënter te maken. Lees meer
 • Herval (voor aanvragen die vanaf 1 april 2017 bij de adviserend arts toekomen) 
  Als het maximum aantal terugbetaalbare zittingen niet werd opgebruikt tijdens de eerste periode, is het bij herval mogelijk om een nieuw akkoord te geven mits de voorwaarden vervuld zijn. Lees meer

Checklist aanvraag

De aanvraag voor een tegemoetkoming moet onderstaande documenten bevatten.

Aanvraagformulier of standaardsjabloon 'bilan voor logopedie'
 • Aanvraagformulier: ondertekend en gedateerd door de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger.
 • Standaardsjabloon: ondertekend en gedateerd door de logopedist, de voorschrijvende arts en de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger.
Voorschrift logopedisch bilan
 • Aanvragen die bij de adviserend arts toekomen tot en met 31 maart 2017: voorschrift van een geneesheer-specialist oto- rhino- laryngologie (NKO/ORL), neurologie, neuropsychiatrie, psychiatrie, neuropediatrie, neurochirurgie, inwendige geneeskunde, kindergeneeskunde, geriatrie of stomatologie. 
 • Aanvragen die bij de adviserend arts toekomen vanaf 1 april 2017: voorschrift van een huisarts of geneesheer-specialist met een actief Riziv-nummer.
 • Identificatie en handtekening van de voorschrijvende arts.
 • Gedateerd vóór de uitvoering van het bilan.
Logopedisch bilan
 • Verslag van de proeven uitgevoerd vóór het voorschrift van de logopedische behandeling.
 • Volgende onderzoeken moeten worden uitgevoerd:
  • laryngoscopie en stroboscopie door een NKO-arts;
  • auditief-perceptuele beoordeling van de stem; 
  • psycho-akoestische meting van het stemgeluid;
  • meting van de impact op de levenskwaliteit.

Zit al vervat in het standaardsjabloon ‘bilan voor logopedie’.

Voorschrift logopedische behandeling
 • Opgemaakt door een geneesheer-specialist oto-, rhino-, laryngologie (NKO/ORL), neurologie, neuropsychiatrie, psychiatrie, neuropediatrie, neurochirurgie, inwendige geneeskunde, kindergeneeskunde of stomatologie.
 • Identificatie en handtekening van de voorschrijvende arts.
 • Duur van de behandeling.
 • Aantal zittingen voor de gevraagde periode.
 • Gedateerd na de uitvoering van het bilan en vóór het begin van de logopedische behandeling.

Zit al vervat in het standaardsjabloon ‘bilan voor logopedie’.

CM-diensten en –voordelen