HomeProfessioneelZorgverlenersLogopedistenStoornissen

D: Gehoorstoornissen

Nomenclatuur (art. 36 §2, d)

Aan de rechthebbende met gehoorstoornissen die een gemiddeld gehoorverlies van minstens 40 dB HL aan het beste oor met zich meebrengen.

Soort zittingen

Enkel individuele zittingen van dertig minuten zijn toegelaten. 

Maximaal aantal zittingen

 • Gespreid over een ononderbroken periode van twee jaar worden maximaal 520 zittingen toegestaan. Nadien kan, per jaar, voor elke eventuele verlenging een akkoord van 260 zittingen worden gegeven.
 • Dit maximum voor individuele zittingen van dertig minuten moet worden verminderd met het aantal geattesteerde zittingen voor het aanvangsbilan (verstrekking 701013 – 701083).
 • De zitting voor het evolutiebilan telt niet mee om het maximum aantal terugbetaalbare zittingen te berekenen.
 • Het maximum aantal zittingen moet worden verminderd met het aantal aangerekende zittingen ouderbegeleiding: 
  • een individuele zitting ouderbegeleiding van zestig minuten telt voor twee individuele zittingen van dertig minuten;
  • een collectieve zitting ouderbegeleiding van negentig minuten telt voor een individuele zitting van dertig minuten.

Goed om te weten

 • Verlenging
  De ononderbroken periode van twee jaar mag worden verlengd op basis van een voorschrift van de geneesheer-specialist in de revalidatie, verbonden aan een geconventioneerd revalidatiecentrum gespecialiseerd in de behandeling van deze aandoeningen. De behandeling kan zo vaak als nodig verlengd worden.
 • Cumul revalidatiecentrum
  Patiënten met gehoorstoornissen moeten een revalidatieprogramma met logopedie volgen of gevolgd hebben in een geconventioneerd revalidatiecentrum dat gespecialiseerd is in het behandelen van deze problematiek. Men kan dus zowel mono- als multidisciplinaire therapie volgen in dezelfde periode maar niet op dezelfde dag.
 • Ouderbegeleiding (voor aanvragen die vanaf 1 april 2017 bij de adviserend arts toekomen) 
  Voor deze stoornis kan ouderbegeleiding geattesteerd worden. Hierbij worden strategieën aangeleerd om met doelgerichte interventies de logopedische behandeling van het kind te ondersteunen en efficiënter te maken. Lees meer

Checklist aanvraag

De aanvraag voor een tegemoetkoming moet onderstaande documenten bevatten.

Aanvraagformulier of standaardsjabloon 'bilan voor logopedie'
 • Aanvraagformulier: ondertekend en gedateerd door de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger.
 • Standaardsjabloon: ondertekend en gedateerd door de logopedist, de voorschrijvende arts en de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger.
Voorschrift logopedisch bilan
 • Aanvragen die bij de adviserend arts toekomen tot en met 31 maart 2017: voorschrift van een geneesheer-specialist oto-, rhino-, laryngologie (NKO/ORL), neurologie, neuropsychiatrie, psychiatrie, neuropediatrie, neurochirurgie, inwendige geneeskunde, kindergeneeskunde, geriatrie of stomatologie.  
 • Aanvragen die bij de adviserend arts toekomen vanaf 1 april 2017: voorschrift van een huisarts of geneesheer-specialist met een actief Riziv-nummer.
 • Identificatie en handtekening van de voorschrijvende arts.
 • Gedateerd vóór de uitvoering van het bilan.
Logopedisch bilan
 • Verslag van de proeven uitgevoerd vóór het voorschrift van de logopedische behandeling.
 • Zit al vervat in het standaardsjabloon ‘bilan voor logopedie’.
Voorschrift logopedische behandeling
 • Opgemaakt door een geneesheer-specialist oto-, rhino-, laryngologie (NKO/ORL), neurologie of neuropediatrie. De voorschrijver moet verbonden zijn aan een geconventioneerd revalidatiecentrum gespecialiseerd in deze problematiek.
 • Identificatie en handtekening van de voorschrijvende arts.
 • Duur van de behandeling.
 • Aantal zittingen voor de gevraagde periode.
 • Gedateerd na de uitvoering van het bilan en vóór het begin van de logopedische behandeling.

Zit al vervat in het standaardsjabloon ‘bilan voor logopedie’.

CM-diensten en –voordelen