HomeProfessioneelZorgverlenersLogopedistenStoornissen

E: Dysfagie

Nomenclatuur (art. 36 §2, e)

Aan de rechthebbende met dysfagie die zijn nutritie of hydratatie per os bedreigt of met een risico op aspiratie.

Soort zittingen

Enkel individuele zittingen van dertig minuten zijn toegelaten.

Maximaal aantal zittingen

 • Maximaal 65 zittingen, gespreid over een ononderbroken periode van twee jaar.
 • Deze maxima voor individuele zittingen van dertig minuten moeten worden verminderd met het aantal geattesteerde zittingen voor het aanvangsbilan (verstrekking 701013 – 701083).
 • De zitting voor het evolutiebilan telt niet mee om het maximum aantal terugbetaalbare zittingen te berekenen.
 • De maxima voor individuele zittingen van dertig minuten voor herval moeten worden verminderd met twee zittingen indien er een hervalbilan geattesteerd werd (verstrekking 704115 – 704126).

Kinderen jonger dan drie jaar

Voor kinderen jonger dan 3 jaar waarbij geen fluoroscopisch onderzoek (VFES of FEES) kan worden uitgevoerd, dient het dossier goed gemotiveerd opgestuurd te worden naar de adviserend arts van het ziekenfonds. 

Vervolgens wordt het dossier voorgelegd aan de Commissie voor overeenkomsten met de logopedisten. 

Het dossier moet volgende elementen bevatten om in aanmerking te komen: 

 • medische verantwoording waarom bij het kind geen van beide vermelde objectieve onderzoeken kan worden uitgevoerd;
 • alle gegevens uit het medisch dossier van de patiënt die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met of een verklaring kunnen zijn voor de stoornis waarvoor tegemoetkoming wordt aangevraagd;
 • therapeutische plan van de voorgestelde slikrevalidatie waarin minstens vermeld wordt hoe het voedingsproces wordt gestimuleerd, op basis waarvan verbetering verwacht wordt en hoe de risico’s worden ingeschat.

Goed om te weten

 • Evolutiebilan
  Men kan maximaal driemaal per jaar een evolutiebilan attesteren.
 • Herval (voor aanvragen die vanaf 1 april 2017 bij de adviserend arts toekomen) 
  Als het maximum aantal terugbetaalbare zittingen niet werd opgebruikt tijdens de eerste periode, is het bij herval mogelijk om een nieuw akkoord te geven mits de voorwaarden vervuld zijn. Lees meer

Checklist aanvraag

De aanvraag voor een tegemoetkoming moet onderstaande documenten bevatten.

Aanvraagformulier of standaardsjabloon 'bilan voor logopedie'
 • Aanvraagformulier: ondertekend en gedateerd door de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger.
 • Standaardsjabloon: ondertekend en gedateerd door de logopedist, de voorschrijvende arts en de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger.
Voorschrift logopedisch bilan
 • Aanvragen die bij de adviserend arts toekomen tot en met 31 maart 2017: voorschrift van een geneesheer-specialist : oto-, rhino-, laryngologie (NKO/ORL), neurologie, neuropsychiatrie, neuropediatrie, neurochirurgie, psychiatrie, inwendige geneeskunde, kindergeneeskunde, geriatrie, stomatologie of in de fysische geneeskunde en revalidatie.
 • Aanvragen die bij de adviserend arts toekomen vanaf 1 april 2017: voorschrift van een huisarts of geneesheer-specialist met een actief Riziv-nummer.
 • Identificatie en handtekening van de voorschrijvende arts.
 • Gedateerd vóór de uitvoering van het bilan.
Logopedisch bilan
 • Verslag van de proeven uitgevoerd vóór het voorschrift van de logopedische behandeling.
 • Zit al vervat in het standaardsjabloon ‘bilan voor logopedie’.
Resultaat van het fluoroscopisch onderzoek
 • Een van de volgende onderzoeken wordt bij het voorschrift gevoegd: 
  • VFES (Video Fluoroscopic Evaluation of Swallowing);
  • FEES (Fiberoptic Endoscopic Evaluation of Swallowing).
Voorschrift logopedische behandeling
 • Opgemaakt door een geneesheer-specialist oto-, rhino-, laryngologie (NKO/ORL), neurologie, neuropsychiatrie, neuropediatrie, inwendige geneeskunde, heelkunde, kindergeneeskunde, geriatrie of voor in de fysische geneeskunde en de revalidatie.
 • Duur van de behandeling.
 • Aantal zittingen voor de gevraagde periode.
 • Gedateerd na de uitvoering van het bilan en vóór het begin van de logopedische behandeling.

Zit al vervat in het standaardsjabloon ‘bilan voor logopedie’.

CM-diensten en –voordelen