HomeProfessioneelZorgverlenersLogopedistenStoornissen

F: Dysfasie

Nomenclatuur (art. 36 §2, f)

Ernstige expressieve en/of receptieve taalstoornissen die hardnekkig blijven voortduren na de vijfde verjaardag en die ernstig interfereren met de sociale communicatie en/of dagelijkse activiteiten waarbij mondeling taalgebruik komt kijken, in afwezigheid van een pervasieve ontwikkelingsstoornis, een gehoorstoornis (het gemiddeld gehoorverlies bedraagt aan het beste oor niet meer dan 40 dB HL), een intelligentiestoornis [performantieel of non-verbaal IQ of OQ (ontwikkelingsquotiënt) van 86 of meer, gemeten met een individuele test] of een omgevingsgebrek dat de dysfasie kan verklaren.

De stoornis moet worden aangetoond door middel van individueel afgenomen genormeerde tests waarvoor de resultaten voor minstens één aspect (expressief of receptief) in minstens drie domeinen [fonologie (inclusief de metafonologie), woordenschat/semantiek, morfologie, syntaxis] kleiner of gelijk zijn aan twee standaardafwijkingen onder het gemiddelde. Deze tests moeten voorkomen op een limitatieve lijst, goedgekeurd door de Commissie voor de overeenkomsten met de logopedisten.

Soort zittingen

Individuele zittingen van dertig en zestig minuten zijn toegelaten. 

Maximaal aantal zittingen

 • Gespreid over een ononderbroken periode van twee jaar, worden maximaal 384 zittingen van dertig minuten toegestaan. Nadien kan, per jaar, voor elke eventuele verlenging een akkoord van 96 zittingen van dertig minuten worden gegeven tot en met de leeftijd van 17 jaar.
 • Deze maxima voor individuele zittingen van dertig minuten moeten worden verminderd met het aantal geattesteerde zittingen voor het aanvangsbilan (verstrekking 701013 – 701083).
 • Elke geattesteerde verstrekking voor een individuele zitting van zestig minuten stemt overeen met twee geattesteerde verstrekkingen voor een individuele zitting van dertig minuten.
 • De zitting voor het evolutiebilan telt niet mee om het maximum aantal terugbetaalbare zittingen te berekenen.
 • Het maximum aantal zittingen moet worden verminderd met het aantal aangerekende zittingen ouderbegeleiding: 
  • een individuele zitting ouderbegeleiding van zestig minuten telt voor twee individuele zittingen van dertig minuten;
  • een collectieve zitting ouderbegeleiding van negentig minuten telt voor een individuele zitting van dertig minuten.

Maximale duur van het akkoord

 • Fase 1
  Akkoorden van maximaal een jaar, gespreid over een ononderbroken periode van twee jaar.
 • Fase 2 
  Eventuele verlenging met periodes van een jaar, tot en met de leeftijd van 17 jaar en op voorwaarde dat betrokkene het normaal onderwijs blijft volgen (dus niet het buitengewoon onderwijs).

Uitsluitingen

 • Spraakstoornissen zoals sigmatisme, rhotacisme, lambdacisme, kappacisme, broddelen, bradylalie.
 • Taalstoornissen ten gevolge van het aanleren van een andere taal dan de moedertaal of een veeltalige opvoeding.
 • Een aanvraag F die volgt op een logopedische behandeling van B3 (leerproblemen).
 • Alle andere uitsluitingen van §3.

Goed om te weten

 • Plaats van de behandeling
  Gedurende de ononderbroken periode van twee jaar mag de rechthebbende slechts vijf keer per kalendermaand op school behandeld worden.
  Zittingen op school zijn niet meer toegelaten na de ononderbroken periode van twee jaar.
 • Ouderbegeleiding (voor aanvragen die vanaf 1 april 2017 bij de adviserend arts toekomen) 
  Voor deze stoornis kan ouderbegeleiding geattesteerd worden. Hierbij worden strategieën aangeleerd om met doelgerichte interventies de logopedische behandeling van het kind te ondersteunen en efficiënter te maken. Lees meer

Checklist aanvraag

De aanvraag voor een tegemoetkoming moet onderstaande documenten bevatten.

Aanvraagformulier of standaardsjabloon 'bilan voor logopedie'
 • Aanvraagformulier: ondertekend en gedateerd door de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger.
 • Standaardsjabloon: ondertekend en gedateerd door de logopedist, de voorschrijvende arts en de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger.
Voorschrift logopedisch bilan
 • Opgemaakt door een geneesheer-specialist pediatrische neurologie.
 • Identificatie en handtekening van de voorschrijvende arts.
 • Gedateerd vóór de uitvoering van het bilan.
Logopedisch bilan
 • Het kind moet minstens 5 jaar zijn op het moment dat het bilan wordt opgesteld.
 • De anamnese die de afwezigheid bewijst van omgevingsfacoren die de dysfasie kunnen verklaren.
 • Resultaten kleiner of gelijk aan twee standaardafwijkingen (≤ pc3) voor een taaltest die voorkomt op de limitatieve lijst (cfr. testfiches ) voor drie van de vier domeinen:
  • fonologie (inclusief de metafonologie);
  • woordenschat/semantiek;
  • morfologie;
  • syntaxis.
 • Verslag van de proeven uitgevoerd vóór het voorschrift van de logopedische behandeling.

Zit al vervat in het standaardsjabloon ‘bilan voor logopedie’.

Audiogram
 • Gemiddeld gehoorverlies bedraagt aan het beste oor niet meer dan 40 dB HL.
Intelligentiequotiënt
 • Performantieel of non-verbaal IQ of OQ (ontwikkelingsquotiënt) bedraagt 86 of meer, gemeten met een individuele test die voorkomt op de limitatieve lijst.
Voorschrift logopedische behandeling
 • Opgemaakt door een geneesheer-specialist pediatrische neurologie.
 • Duur van de behandeling.
 • Aantal zittingen voor de gevraagde periode.
 • Gedateerd na de uitvoering van het bilan en vóór het begin van de logopedische behandeling.

Zit al vervat in het standaardsjabloon ‘bilan voor logopedie’.

CM-diensten en –voordelen