HomeProfessioneelZorgverlenersLogopedistenStoornissen

G: Locked-in syndroom (LIS)

Nomenclatuur (in voege vanaf 1 april 2017)

Spraak-, slik- en taalstoornissen gerelateerd aan het Locked-in syndroom (LIS).

Soort zittingen

Enkel individuele zittingen van dertig minuten zijn toegelaten.

Maximaal aantal zittingen

 • Gespreid over een ononderbroken periode van één jaar, worden maximaal 150 zittingen van minstens dertig minuten toegestaan. 
 • Dit maximum voor individuele zittingen van dertig minuten moet worden verminderd met het aantal geattesteerde zittingen voor het aanvangsbilan (verstrekking 701013 – 701083).
 • Voor alle verlengingen mag een akkoord worden gegeven voor maximaal honderd zittingen per jaar van minstens dertig minuten.
 • De zitting voor het evolutiebilan telt niet mee om het maximum aantal terugbetaalbare zittingen te berekenen.

Checklist aanvraag

De aanvraag voor een tegemoetkoming moet onderstaande documenten bevatten.

Aanvraagformulier of standaardsjabloon 'bilan voor logopedie'
 • Aanvraagformulier: ondertekend en gedateerd door de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger.
 • Standaardsjabloon: ondertekend en gedateerd door de logopedist, de voorschrijvende arts en de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger.
Voorschrift logopedisch bilan
 • Opgemaakt door een huisarts of een geneesheer-specialist met een actief RIZIV-nummer.
 • Identificatie en handtekening van de voorschrijvende arts.
 • Gedateerd vóór de uitvoering van het bilan.
Medisch getuigschrift
 • Opgemaakt door een geneesheer-specialist in neurologie, neuropsychiatrie, pediatrische neurologie of neurochirurgie, die verklaart dat de patiënt lijdt aan het Locked-In Syndroom
Logopedisch bilan
 • Verslag van de proeven 
 • Gedateerd vóór de uitvoering van het bilan.

Zit al vervat in het standaardsjabloon ‘bilan voor logopedie’.

Voorschrift logopedische behandeling
 • Opgemaakt door een geneesheer-specialist neurologie, neuropsychiatrie, pediatrische neurologie of neurochirurgie 
 • Identificatie en handtekening van de voorschrijvende arts. 
 • Gedateerd na de uitvoering van het bilan en vóór het begin van de logopedische behandeling. 
 • Aard en omvang van de stoornissen. 
 • Duur van de behandeling. 
 • Aantal zittingen voor de gevraagde periode.

Zit al vervat in het standaardsjabloon ‘bilan voor logopedie’.

By Author

CM-diensten en –voordelen