HomeProfessioneelZorgverlenersVroedvrouwen

Reglementering

Algemeen

Op de website van het Riziv staat heel wat informatie die vroedvrouwen nodig hebben in de uitoefening van hun beroep. 

Overzicht nomenclatuurcodes

In dit handig overzicht vind je de nomenclatuurcodes die van toepassing zijn voor vroedvrouwen. De tabel is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de authentieke teksten. 

De bron voor deze nomenclatuurcodes is de bijlage bij het Koninklijk Besluit van 14 september 1984 en de opeenvolgende wijzigingen ervan zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Zie ook www.riziv.be