HomeProfessioneelZorgverlenersZiekenhuizen

Chronische dialyse

De financiering van de chronische dialyse is herzien sinds 1 augustus 2016. 

Het verzekeringscomité sloot een overeenkomst met de ziekenhuizen die beschikken over een erkend dialysecentrum. De overeenkomst omvat vergoedingen onder de vorm van forfaits voor de ziekenhuizen en honoraria voor de artsen.

Voorheen werden de vergoedingen bepaald door het KB van 23 juni 2003 (forfaitaire vergoedingen voor chronische dialyse) en art. 20 §1 a (honoraria voor de dialyses). 

Dialysevormen

De overeenkomst is van toepassing op

  • chronische hemodialyse in het ziekenhuis; 
  • chronische hemodialyse thuis;
  • chronische hemodialyse in een collectieve dienst voor autodialyse; 
  • chronische ambulante peritoneale dialyse;
  • pediatrische dialyse.