HomeProfessioneelZorgverlenersZiekenhuizen

Diabetesconventie

Doel

 • In deze overeenkomst leren diabetespatiënten om te gaan met hun diabetes, de behandeling ervan en het noodzakelijke dieet. Naast de vingerpriktest werd sinds 1 juli 2016 de mogelijkheid opgenomen om de glycemie te meten via sensormeting.
 • Door het nieuwe meetmateriaal moet patiënten niet meer prikken om hun glycemie te bepalen.
  • Ze kleven op hun bovenarm een dikke, ronde, gelachtige pleister (sensor) met in het midden een klein naaldje dat tot het onderhuidsvocht gaat.
  • Een meettoestel dat ze op enkele centimeter van de sensor houden, toont de glycemiewaarde samen met een trendindicator.
  • De pleisters gaan gemiddeld veertien dagen mee.
 • Het systeem is comfortabel en biedt meer mogelijkheden omdat de trend in de metingen zichtbaar is. Het heeft zijn accuraatheid ruim bewezen.

Dagforfaits

 • In de nieuwe conventie worden dagforfaits gefactureerd aan de VI en geen maandforfaits meer zoals in de vorige conventie. Patiënten worden onderverdeeld in groepen A, B of C.
  • Patiënten uit groep A betalen geen supplement.
  • Patiënten uit groep B betalen 2,52 euro per dag.
  • Patiënten uit groep C betalen 3,49 euro per dag.
 • De supplementen mogen alleen worden aangerekend aan patiënten van groepen B en C als ze opteerden voor de nieuwe meetmethode.
 • Als een patiënt het materiaal verliest, kan hij het zelf kopen in het geconventioneerd centrum in een ziekenhuis aan een publieksprijs van 59,90 euro.
 • Meer informatie over de voorwaarden en de terugbetaling van sensoren voor mensen met diabetes vind je op www.cm.be/sensoren.

Voor wie?

 • De rechthebbenden voor deze overeenkomst zijn alle diabetes-mellitus patiënten:
  • met twee of meer insulinetoedieningen per 24 uur;
  • of één insulinetoediening in combinatie met andere injecteerbare glucoseverlagende middelen per 24 uur.
 • De behandeling van andere diabetici zal uitsluitend via de zorgtrajecten ten laste genomen worden.
 • De conventie geldt alleen voor mensen die een globaal medisch dossier hebben. Of een patiënt hoort bij groep A, B of C, speelt daarbij geen rol.
 • De conventie geldt alleen voor volwassenen (minimumleeftijd 16 jaar). 

Akkoordaanvragen

Volgende documenten zijn noodzakelijk: 

 • verklaring van de patiënt met het engagement om het voorgeschreven multidisciplinair zorgprogramma te volgen ;
 • medisch voorschrift, ondertekend door de verantwoordelijke arts of door een endocrino-diabetoloog van het diabetesteam.

De adviserend arts van het ziekenfonds geeft een akkoord voor maximaal één jaar. 

Facturatie

Codes van de dagforfaits die gefactureerd mogen worden:

VingerpriktestSensormeting
Groep A788756788771
Groep B788793788815
Groep C788830788852

Diabetesconventie voor kinderen

De diabetesconventie voor kinderen ging in voege op 1 augustus 2016

Ze volgt grotendeels de principes van de diabetesconventie voor volwassenen, maar heeft voor een aantal zaken (bv. tarieven, groepen) eigen bepalingen. Alle info vind je op de site van het Riziv.

Ga ook naar


Download