HomeGezond levenKindOvergewicht

Tips voor scholen

Zorgen voor een gezond eetpatroon

  • Maak met ouders afspraken over traktaties voor een verjaardag. Stimuleer hen om een gezond tussendoortje mee te geven. Een traktatie hoeft ook niet altijd snoep of iets te eten te zijn. Een boek of een spel voor de klas kan ook een traktatie zijn.
  • Voorzie in de drankenautomaat gezonde drankjes: water, ongezoet fruitsap, melkdrankjes. Beperk het aanbod van frisdrank. Plaats waterfonteintjes zodat kinderen de kans hebben om tussendoor wat meer water te drinken.
  • Schrijf in de schoolkrant regelmatig een artikel met praktische suggesties voor lekker en verantwoord gevulde brooddozen.
  • Bewaak het aanbod van de warme maaltijden op school en hou rekening met de aanbevelingen van de voedingsdriehoek.
  • Organiseer eens een themaweek rond voeding waarin kinderen via allerlei leer- en doe-activiteiten extra gestimuleerd worden om over hun eigen eetgewoonten na te denken. Integreer hierin ook voldoende informatie en eventueel een activiteit voor de ouders, bv. een gezond ontbijt op school. Zij bepalen immers in grote mate het voedingspatroon van hun kinderen. Hun actieve betrokkenheid vergroot de kans op succes bij de kinderen.
  • Geef als directie of leerkracht het goede voorbeeld en kies zelf voor gezonde tussendoortjes en een evenwichtig samengestelde maaltijd met gezonde alternatieven.

Zorgen voor voldoende beweging

  • Organiseer regelmatig voor de leerlingen een bewegingsactiviteit onder de middagpauze.
  • Zorg voor een overdekte fietsenstalling en een veilige oversteekplaats aan de schoolpoort zodat kinderen meer gestimuleerd worden om met de fiets naar school te komen. Geef zelf het goede voorbeeld.
  • Organiseer fietspooling onder begeleiding van ouders of grootouders.

Ga ook naar


CM-diensten en -voordelen