Als je er alleen voor staat

Het aantal eenoudergezinnen groeit. Sommige mensen kiezen er bewust voor om een kind alleen op te voeden, maar vaak blijft een partner ook alleen achter na een echtscheiding, een overlijden …

Bewust of onbewust

Steeds meer ouders staan alleen in voor de opvoeding van hun kind(eren). Dat is niet altijd evident.

Als een partner wegvalt (echtscheiding, overlijden ...) kan dat hevige emoties teweegbrengen, zowel bij de achterblijvende ouder als bij de kinderen. Rouw, kwaadheid, verwarring, depressieve gevoelens … Het zijn allemaal normale gevoelens die naar boven kunnen komen. Iedereen gaat hier op zijn eigen manier mee om. Sommigen willen zich het liefst terugtrekken, anderen gaan over hun grenzen. 

Maar ook als je bewust alleenstaande ouder bent, is het niet altijd makkelijk. Zeker niet als je er ook financieel alleen voor staat.

Zorg ook voor jezelf

Als alleenstaande ouder is het belangrijk om goed voor jezelf te zorgen. Enkel dan kun je er ook honderd procent voor je kinderen zijn.