Administratie bij een geboorte

Er komt heel wat administratie kijken bij een geboorte. De aangifte, het aanvragen van het groeipakket, ouderschapsverlof ... Waarvoor kun je allemaal bij CM terecht? Je vindt hier een overzicht.

Aangifte en groeipakket

Proficiat met de geboorte van je kleintje. Maak je geen zorgen over de administratie: CM ontzorgt je graag.

  Na de aangifte bij de burgerlijke stand bezorg je CM een geboorteattest. Zo maken we de inschrijving van je kindje bij CM in orde en kunnen we contact opnemen voor het geboortegeschenk. Doe alles digitaal via dit formulier.

  Na de inschrijving in het bevolkingsregister van je gemeente, kom je naar CM om het kind ook daar in te schrijven. Wist je dat je bij adoptie recht hebt op een adoptiepremie? Alle info vind je hier.

  Het Groeipakket (vroeger kraamgeld en kinderbijslag) is het geheel van financiële tegemoetkomingen dat de Vlaamse overheid uitkeert voor elk kind, in elk gezin. Je kan het aanvragen bij KidsLife, Infino of een andere uitbetaler van het Groeipakket.

  Wie in Brussel woont, ontvangt een geboortepremie en kinderbijslag. Neem contact met je kinderbijslagfonds voor meer informatie. Je kan het aanvragen bij Infino, KidsLife of een andere uitbetaler van het Groeipakket.

  Als je kindje naar een Nederlandstalige kinderopvang gaat en je betaalt er niet op basis van je inkomen, kun je een kinderopvangtoeslag krijgen. Dit kan je aanvragen bij KidsLife, Infino of een andere uitbetaler van het Groeipakket.

  Gaat je kindje naar de kleuterklas, dan kun je een kleutertoeslag ontvangen via je kinderbijslagfonds. Dit kan je aanvragen bij Infino, KidsLife of een andere uitbetaler van het Groeipakket.

  Verlof en moederschapsrust

  Je wilt natuurlijk zoveel mogelijk tijd doorbrengen met je kersverse baby. De verschillende verlofstelsels op een rijtje:

   De moederschapsrust voor werknemers en werklozen bedraagt vijftien weken, voor zelfstandige maximaal twaalf weken.

   Als de werksituatie gezondheidsrisico's inhoudt voor moeder en kind, kan de arbeidsgeneesheer beslissen dat je niet meer mag werken in deze omstandigheden. Dit heet werkverwijdering.

   Een vader of meeouder heeft recht op twintig dagen geboorteverlof. Hoe vraag je dit verlof aan?

   Bij overlijden - en soms bij hospitalisatie - van de moeder kan de niet-opgenomen moederschapsrust worden opgenomen als omgezet moederschapsverlof.

   Als werkneemster heb je recht op borstvoedingspauzes om je kind borstvoeding te geven of de melk af te kolven.

   Ouders die werknemer zijn, hebben recht op loopbaanonderbreking om hun kind op te voeden. Meer info vind je op de website van de RVA.

   Werknemers en zelfstandigen die een minderjarig kind adopteren, hebben recht op adoptieverlof van maximaal zes weken.

   Werknemers en zelfstandigen die aangesteld zijn als pleegouder van een minderjarig kind, hebben recht op pleegouderverlof van maximaal zes weken.