Zwanger worden: wat als het niet lukt?

Misschien probeer je al langer dan een jaar zwanger te worden, of heb je al een lange weg met behandelingen achter de rug. Wat als je kinderwens niet (meteen) in vervulling gaat? Waar vind je ondersteuning? En bestaan er alternatieven? 

Het is normaal dat emoties het van je overnemen. Zodra je hoort dat je kinderwens misschien nooit in vervulling zal gaan, ga je door een periode van rouw. Soms zit je met onbeantwoorde vragen. Neem contact op met je arts. Die kan helpen om de nieuwe situatie beter te begrijpen. Een arts kan je ook doorverwjizen naar diensten en organisaties die steun kunnen bieden. 

Ook vzw Kinderwens kan je helpen. Dit is een erkend expertisenetwerk die iedereen vanaf de kinderwens informeert, adviseert en ondersteunt. Zij beluisteren al je vragen, van ouderschap tot kinderloosheid, en zorgen ervoor dat je op de juiste plek terechtkomt.  

Alternatieven

Wie ongewenst kinderloos is, moet omgaan met een onzichtbaar verlies. Hoewel je situatie ongewijzigd blijft, ziet je toekomst er plots helemaal anders uit. Voor velen gaat dit verlies gepaard met hevige emoties. Hoe je hiermee omgaat, is heel persoonlijk. Sommigen kiezen ervoor om het verdriet te accepteren en hun leven op een andere manier zinvol in te vullen. Anderen kiezen ervoor om op een andere manier een gezin te stichten.  

  • Bij adoptieouderschap word je de wettelijke ouder van een kind, hoewel dit geen biologisch kind is. De banden tussen het kind en de biologische ouders worden bij (volle) adoptie volledig verbroken. Adoptie gebeurt steeds na een welomschreven procedure. Je kunt een kind uit België of uit een ander land adopteren.  
  • Pleegzorg is een regeling waarbij je jouw gezin tijdelijk ‘ter beschikking stelt’. De biologische ouders van het pleegkind zelf worden zo veel mogelijk betrokken bij de opvoedingstaken die het pleeggezin overneemt. Een pleegzorgdienst zorgt voor screening en begeleiding gedurende de pleegperiode.  
  • Donorkinderen worden geboren na donatie van sperma, eicellen of embryo’s aan wensouders. Kies hierbij steeds voor begeleiding door een erkend fertiliteitscentrum