HomeGezond levenKindSlaap

Professionele hulp

Als je kind slaapmoeilijkheden ondervindt, kan je in eerste instantie zelf met een paar basisregels de slaaphygiëne proberen te verbeteren. 

Blijven de problemen aanhouden of zijn er (medische) redenen waardoor het slapen niet goed lukt, kan je een arts raadplegen.

Ga ook naar