Pas op voor phishing. CM stuurt je nooit een e-mail met de vraag om je persoonlijke gegevens aan te passen. Hoe herken je een valse e-mail?

Betaalbrief

Als je naar CM een factuur stuurt, ontvang je in sommige gevallen een betaalbrief.

De betaalbrief ontvang je als je via derdebetalersregeling (op papier of via eFact) of bij facturatie van het eGMD, een factuur aan CM bezorgde.

Om onnodige papieren communicatie te vermijden, worden betaalbrieven enkel verstuurd als ze een informatieve meerwaarde hebben voor jou. 

Als de betaalreferenties gelijk zijn aan deze op het rekeninguittreksel, ontvang je geen betaalbrief. Dit geldt zowel voor betalingen bij eFact als bij eGMD. In dit geval bevat de betaalbrief immers geen bijkomende informatie. 

Bij de administratieve verlenging van een GMD ontvang je wel een betaalbrief omdat er geen factuur naar CM werd gestuurd. 

De eenmalige jaarlijkse verlenging van een GMD (of bijbetalingen van het verhoogd honorarium voor rechthebbende patiënten) worden ook toegelicht zoals voorheen. 

Ook bij de combinatie van een papieren facturatie derde betaler en een eGMD, ontvang je nog een betaalbrief.

 Betaalbrief?
Betaalbrief met enkel informatie over eGMD Nee
Betaalbrief met enkel informatie over eFactNee
Alle andere situaties (papier derde betaler, inclusief combinatie met eGMD)Ja

Meer informatie? Neem contact op met je UCP.

Veelgestelde vragen

Algemene informatie

  Een door jou ingediende factuur of facturatiebestand bestaat uit een of meerdere individuele facturen, opgesteld per patiënt. Een betaalbrief kan verschillende types facturatie of regularisatie bevatten (derdebetaler, eGMD ...). In het eerste deel krijg je een overzicht van alle facturen die deel uitmaken van de betaling. 

  Bij papieren facturatie derdebetalersregeling wordt onderstaande informatie verstrekt. 

  Voorbeeld: factuur 110-12345 voor een bedrag van 374,32 euro 

  Uw referentie110-12345
  Referentie M38153099405
  Bedrag betaling374,32
  Bedrag in behandeling24,48
  • Uw referentie: nummer van het CM-ziekenfonds dat je papieren facturatie ontvangen en behandeld heeft, gevolgd door de referentie van de facturatie die je vermeldde op de verzamelstaat die je naar CM stuurde. Deze vermelding vind je ook in de samenvattende tabel bovenaan op de betaalbrief. 
  • Referentie M38: boekhoudkundige referentie van CM. Dit nummer is nuttig bij contacten met CM. Het derde cijfer is altijd '3' bij de facturatie van de derdebetalersregeling op papier. 
  • Bedrag betaling: aanvaard bedrag na een eerste nazicht door onze controlesystemen. Het komt overeen met het bedrag van je facturatie als er geen verworpen bedrag of bedrag in behandeling is.
  • Bedrag in behandeling: bedrag dat nagekeken wordt door CM. Afhankelijk van het resultaat van de controles, wordt het eventueel betaald bij een volgende betaling.

  Nee, er zijn nog regularisaties mogelijk.

  Met vragen over de betaalbrief of over betalingen en regularisaties kun je terecht bij je Uniek ContactPunt (UCP). Met technische vragen over je software contacteer je je softwareleverancier. 

  Je ontvangt de betaalbrieven elektronisch indien je factureert via je Riziv-nummer en indien CM je geconfirmeerd e-mailadres heeft. Dit e-mailadres kan conform de GDPR-vereisten gebruikt worden om, waar mogelijk, administratie via e-mail af te handelen. Je kunt je e-mailadres registeren via de pagina 'Registratie e-mailadres van zorgverleners'.

  KBO-nummer en Riziv-nummer

   Een betaalbrief groepeert alle bedragen die op een bepaald moment aan een zorgverlener moeten worden betaald op een specifieke bankrekening. Er is dus één betaalbrief per bankrekening. Facturaties met je Riziv-nummer kunnen dan ook niet gegroepeerd worden met facturaties met je KBO-nummer.  

   Wil je dat je eGMD’s fiscaal worden afgehandeld met je KBO-nummer (of omgekeerd), dan moet je dit doorgeven aan het Riziv

   Bankrekening

    Een betaalbrief groepeert alle bedragen die op een bepaald moment aan een verstrekker moeten worden betaald op een specifieke bankrekening. Wat gefactureerd wordt via bankrekening X kan dus niet worden gegroepeerd met wat gefactureerd wordt via bankrekening Y. 

    De referentie op de overschrijving staat in de inleiding van de betaalbrief (indien hij verstuurd wordt) en komt overeen met de referenties van de facturen. Als het aantal facturen te groot is, staan in de referentie van de overschrijving enkel de referenties van de eerste facturen (beperkt tot 140 tekens). 

    Huisartsen geven hun nieuwe rekeningnummer door aan hun Uniek Contactpunt (UCP). Andere zorgverleners bezorgen het aan CM in hun regio.

    Voor het eGMD moet ook het Riziv worden verwittigd

    Fiscale fiche

     Op de fiscale fiche die CM opmaakt, staan de bedragen die CM je betaalde zonder dat je hiervoor een factuur opmaakte: 

     Voor betalingen op basis van een factuur die je opstelde (eFact, derdebetalersregeling op papier …) maakt CM geen fiscale fiche.
     De datum van de betaling bepaalt dat het om inkomsten van dat jaar gaat.