Derdebetalersregeling: elektronische facturatie (eFact)

Als huisarts of specialist kun je je facturaties in de derdebetalersregeling elektronisch invoeren voor consultaties, huisbezoeken en technische verstrekkingen.

De facturatie verloopt via MyCareNet en wordt opgemaakt volgens de instructies voor de facturatie op magnetische of elektronische drager, zoals vastgelegd door het Riziv. Een huisarts kan via dit circuit geen globaal medisch dossier openen (102771). Dit kan wel digitaal gefactureerd worden via het eGMD.

Voor het gebruik van eTar (enkel voor huisartsen) en eFact is geen geïnformeerde toestemming van de patiënt of therapeutische relatie nodig.

Voor de facturatie heb je software nodig die het NIC homologeerde of waarvan de homologatieprocedure aan de gang is

Voordelen

 • De elektronische facturatie is eenvoudiger en verloopt sneller dan de papieren procedure.
 • De betalingstermijn bedraagt maximaal vijftien dagen in plaats van dertig dagen voor huisartsen en twee maanden voor specialisten.
  Als je elektronische facturatie aanvaard wordt, ontvang je eerst een afrekenbestand en daarna je betaling. Deze betaling wordt maximaal vijftien dagen na ontvangst van je zending uitgevoerd. Volgende factoren spelen hierin ook nog een rol: prioriteitsregels (ontvangstdatum zendingen, wettelijke betalingstermijnen) en de terbeschikkingstelling van fondsen door het Riziv.
 • De behandeling van je facturatie verloopt zonder verzending van papieren (overzichtsfactuur, getuigschriften, bewijsstukken ...).
 • Voor patiënten zonder verhoogde tegemoetkoming gebeurt de rechtvaardiging van de toepassing van de derdebetalersregeling via je software.

Info opvragen

Met het oog op een correcte facturatie, kun je tijdens het contact met je patiënt via MyCareNet volgende informatie opvragen:

 • verzekerbaarheid patiënt (in vele softwarepakketten automatische gecontroleerd);
 • heeft je patiënt recht op de derdebetalersregeling?; 
 • het tarief dat je per prestatie kunt factureren (eTar);
 • een betalingsverbintenis op voorwaarde dat de nomenclatuurregels gerespecteerd zijn (bv. vernieuwingstermijn, verboden cumuls). Deze regels zal CM controleren als het je facturatie controleert.

Veelgestelde vragen

  Facturatie is mogelijk met software die het Nationaal Intermutualistisch College (NIC) homologeerde of waarvan de homologatieprocedure aan de gang is. Op MyCareNet vind je de erkende pakketten en hun functionaliteiten. Ze werden uitvoerig getest en gecontroleerd, en zijn goedgekeurd door het NIC. Het is raadzaam om bij collega-artsen te peilen naar hun ervaringen met softwarepakketten.

  Dit nummer komt overeen met het Uniek ContactPunt (UCP). Het wordt bepaald op basis van je postcode, zoals geregistreerd bij het Riziv.

  Een facturatiebestand bestaat uit een of meerdere individuele facturen, opgesteld per patiënt (zie recordtekening facturaties).  

  Ja. Momenteel kun je nog per patiënt en per consultatie beslissen of je al dan niet elektronisch factureert. Dit kan parallel lopen en de methode kun je kiezen op elk moment en elke plaats (bv. in een ander kabinet). Je mag evenwel slechts één methode kiezen per individuele verstrekking. Eén verstrekking mag dus niet op beide manieren ingediend worden.

  Sinds elektronisch factureren mogelijk is, heeft het Riziv een overgangsperiode van maximaal twee jaar vastgelegd.

  Er is geen minimum voor het aantal elektronische facturaties. We accepteren maximaal één facturatiebestand per dag, waarvan je een antwoordbestand ontvangt. Je softwarepakket moet het onderscheid tussen de verschillende facturatie- en antwoordbestanden maken.

  De functionaliteit om betalingen op te volgen, is geïntegreerd in je softwarepakket. Een zending kan niet geannuleerd worden omdat de verwerking al meteen start bij de verzending van het facturatiebestand.

  Een zending wordt verworpen als er te veel fouten in een facturatie zitten. Bij een verwerping van het volledige facturatiebestand sturen wij je een verwerpingsbestand met vermelding van de fouten. Zo kun je de factuur corrigeren en opnieuw verzenden. 

  Een verworpen zending vereist een contact met je softwareleverancier, om te weten hoe je het facturatiebestand verder moet behandelen. Dit verschilt immers per pakket.

  De uitwisseling van gegevens verloopt op drie niveaus: je softwarepakket, het intermutualistische platform MyCareNet en/of eHealth-platform, en de systemen van het ziekenfonds. Elk niveau kan de oorzaak zijn van een probleem. Wij nemen alle signalen ernstig. Bij veelvoorkomende klachten en waar mogelijk, contacteren wij onmiddellijk de betrokken niveaus. Signalen van gebruikers helpen ons om problemen te detecteren, aanpassingen te doen, de performantie te verbeteren enzovoort.

  Ja. Na het huisbezoek kun je de prestatie(s) elektronisch ingeven. Afhankelijk van je softwarepakket moet je verschillende gegevens vermelden zodat het correcte tarief wordt geattesteerd.

  Je weet meteen het juiste tarief dat aangerekend moet worden aan het ziekenfonds en de patiënt. Meestal worden facturaties met een betalingsverbintenis geaccepteerd, omdat de gegevens reeds gecontroleerd werden en bevestigd zijn door het ziekenfonds via het nummer van het akkoord dat in de betalingsverbintenis staat. 

  De factuur wordt alleen geweigerd indien achteraf bijvoorbeeld bepaalde nomenclatuurregels niet gerespecteerd zijn, plafondcodes overschreden zijn of er een cumulverbod bestaat.

  Een betaalbrief kan verschillende facturatie- of regularisatietypes bevatten (derdebetaler, eGMD ...).

  Net als alle andere ziekenfondsen voeren we controles uit die het Riziv ons oplegt. De concrete implementatie verschilt evenwel per ziekenfonds. Om je facturatie vlot te laten verlopen, speurt CM mogelijke fouten zo snel mogelijk op. Zo kunnen ze gecorrigeerd worden voordat de zending verstuurd wordt en moeten er achteraf geen ingewikkelde regularisaties gebeuren.

  Ga ook naar ...