Kinesitherapie: consultatief onderzoek

Je kan een consultatief kinesitherapeutisch onderzoek uitvoeren vooraleer een behandeling wordt voorgeschreven.

De toepassingsregels voor het consultatief onderzoek staan in art. 7, §3 bis 2° van de nomenclatuur.

Wat is de procedure?

Het consultatief onderzoek moet voorgeschreven zijn door de behandelende geneesheer. Het onderzoek is niet verplicht voor het voorschrijven, uitvoeren of terugbetalen van een behandeling.

Na het onderzoek moet je je bevindingen en een voorstel voor een eventuele behandeling schriftelijk doorgeven aan de behandelende geneesheer.

Het voorschrift voor de behandeling moet niet verwijzen naar het consultatief onderzoek. 

Maximumaantal

Het consultatief onderzoek mag je slechts één keer per pathologie aanrekenen (courante, behandeling F-acuut of zware aandoening).

Persoonlijk aandeel

Er is een vast persoonlijk aandeel voor kinesitherapieverstrekkingen. Meer informatie vind je op de website van het RIZIV.